2019

Revidert nasjonalbudsjett: - Lytter ikke til befolkningen

I revidert statsbudsjett er helse nok en gang underprioritert. – Regjeringen er ute av takt med velgernes ønsker, sier president Marit Hermansen.
Daniel Wærnes
15. mai 2019
President Marit Hermansen
I UTAKT MED BEFOLKNINGEN: - Regjeringen burde ha prioritert helsesektoren, i tråd med velgernes ønsker, sier Marit Hermansen. Foto: Legeforeningen

Regjeringen la tirsdag 14. mai fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Til tross for at regjeringen varsler om en økt bruk av penger fra Oljefondet, tilsvarende 7 milliarder kroner, blir helsesektoren igjen underprioritert.

- Helsebarometeret (Kantar, 2019) viser tydelig at befolkningen ønsker å prioritere helse øverst. Helsepolitikken er det flest velgere vil måle partiene på, inn mot kommunevalgkampen, sier Hermansen.

Hermansen er ikke imponert over regjeringens forslag, der blant annet 200 millioner kroner vil gå til å fjerne bomstasjoner og slette gjeld tilknyttet bompengeprosjekter.

- Disse friske midlene skulle heller gått til å demme opp for de store utfordringene i fastlegeordningen. Ordningen er under et stort press og er åpenbart underfinansiert. Stortinget har vedtatt at ordningen må styrkes, så dette burde regjeringen levere på, sier Hermansen.

Forslaget til revidert nasjonalbudsjett er et hardt slag også for spesialisthelsetjenesten.

- Sykehusene har allerede svært stramme budsjetter og er underlagt et effektiviseringsregime. Da passer det svært dårlig å overføre finansieringen av flere legemidler fra folketrygden, til helseforetakene. Sykehusene burde i det minste kompenseres for disse utgiftene, for å unngå at dette er penger som må tas fra pasientbehandling og nødvendig vedlikehold, sier Hermansen.

Les regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett her.