2019

- Regjeringen gjør ikke nok for å løse fastlegekrisen

Beskjeden fra befolkningen er krystallklar, slo president Marit Hermansen fast da hun åpnet Legeforeningens landsstyremøte.
Daniel Wærnes
4. juni 2019
Marit Hermansen Landsstyremøtet 2019
HISTORISK FEILGREP: Politikerne har fått oppskriften på hvordan å løse fastlegekrisen, sa Marit Hermansen under åpningen av landsstyremøtet. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

KRISTIANSAND: Legeforeningen har i forbindelse med sitt landsstyremøte bedt velgerne ta stilling til høyaktuelle helsepolitiske spørsmål.

I undersøkelsen slår befolkningen fast at utfordringene i fastlegeordningen er store, og at regjeringen ikke gjør nok for å løse dem.

- Det finnes ingen unnskyldninger lenger. Kommer det ikke en reell satsing på fastlegeordningen, så er ikke det bare et politisk løftebrudd, det vil være et historisk feilgrep, sa president Hermansen i sin åpningstale.

Legeforeningen har kartlagt rekrutteringssituasjonen i fastlegeordningen og funnet at hver tredje kommune melder at situasjonen har forverret seg, sammenliknet med i 2017. Antall kommuner som kategoriserer seg som røde, altså at de har svært store utfordringer, er mer enn firedoblet.

- Med Legeforeningens nye utviklingsplan, har politikerne fått oppskriften på en framtidsretta fastlegeordning. Den gode sak vil vinne frem til slutt - og vi gir oss aldri! slo presidenten fast.

Stedlig ledelse kan ikke fravikes

Legeforeningen er en forkjemper for den pasientnære ledelsen. Pasientnær ledelse med makt og myndighet. Dessverre følges ikke prinsippet om stedlig ledelsene opp av alle sykehusene.

- Dette til tross for Stortingsvedtak. Til tross for Helse og sykehusplan. Til tross for regjeringserklæringer. Dette kan ikke politikerne bare stå og se på, sa Hermansen.

Hermansen understreket også betydningen tillitsvalgte har for ledelsen i helseforetakene, og at dette fordrer et solid tillitsvalgtapparat.

200 flere LIS1-stillinger nå!

For å bli legespesialister må legene søke på og gjennomføre såkalt LIS1, som har erstattet den gamle turnusordningen. Antallet LIS1-stillinger står i dag ikke i forhold til det store behovet, selv om det er prekær mangel på spesialister i både allmennmedisin og i sykehusene.

- Vi har havnet i den paradoksale situasjonen at vi har mangel på spesialister i både allmennpraksis og sykehus, samtidig som hundrevis av ferdigutdannede leger står i kø for å komme i gang å jobbe. Nå har direktorat, departement og regjering erkjent at vi må få flere inn i LIS1 hvert år. Statsbudsjettet for 2020 må derfor levere 200 flere LIS1-stillinger, sa Hermansen.

Samhandling på dagsorden

Kommunene pålegges ansvaret for å behandle og følge opp stadig flere pasienter, uten at ressursene til å løse oppgavene følger med. I år setter Legeforeningen samhandling på dagsorden i den helsepolitiske debatten.

- Legeforeningen har invitert gode innledere og et kompetent panel for å diskutere dette viktige spørsmålet. Vårt mål – og målet for kommende helse- og sykehusplan – må være å gå fra overkjøring til reell samhandling.

Under talen ble det også gjort kjent at Helse- og omsorgsdepartementet bidrar med 1 million kroner for å utvikle Legeforeningens kampanje mot overbehandling og overutredning, Gjør kloke valg.

Presidentens åpningstale og årets Omnibus-undersøkelse er tilgjengelig under.