- Vi må få brukervennlige IKT-systemer for klinikerne

Av: Vilde Baugstø

Legeforeningen arrangerte Den store sykehusdebatten under Arendalsuka. Der ble sykehusenes fremtid diskutert opp mot Nasjonal helse- og sykehusplan som legges frem til høsten. 

I panelet satt Tyva Moflag fra Arbeiderpartiet og Kjersti Toppe fra Senterpartiet. 

Også Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Jan Frich, fagdirektør Helse Sør-Øst, Anne-Karin Rime, påtroppende leder for Overlegeforeningen og Kristin Utne, påtroppende leder for Yngre legers forening, var deltakere under debatten. 

I tillegg til Nasjonal helse- og sykehusplan, fikk IKT og samhandling mye fokus under debatten.

Se utdrag fra debatten i videoen øverst i saken.