2019

Forhandlingene om normaltariffen er i gang

Regjeringen må vise handlekraft for å hindre ytterligere frafall av fastleger. - Finansieringen av en bærekraftig fastlegeordning er et politisk ansvar, sier president Marit Hermansen.
Vilde Baugstø
16. mai 2019
Foto: Vilde Baugstø
FORHANDLER OM NORMALTARIFFEN: Fra venstre: Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen, Frøydis Olafsen fra praktiserende spesialisters landsforening, Øystein Sand, forhandlingsleder HOD, Marit Hermansen, president i Legeforeningen, Marit Folkestad fra Helse Sør-Øst og Anne Tøndevold, KS.

16. mai starter normaltarifforhandlingene mellom Legeforeningen og staten.

Normaltarifforhandlingene er arenaen der partene diskuterer finansieringen av fastlege- og avtalespesialistordningen.

- Finansieringen av en bærekraftig fastlegeordning er et politisk ansvar. Fastlegeordningen er en sentral del av velferdsstaten og en lovfestet pasientrettighet. Kommunenes sørge-for-ansvar og legenes listeansvar, kan bare oppfylles på en god måte om myndighetene sørger for at de økonomiske rammevilkårene understøtter de oppgaver som skal løses ute i kommunene, sier president i Legeforeningen, Marit Hermansen.

Haster med nye midler
Som i fjor, er det den kritiske situasjonen i fastlegeordningen som vil prege forhandlingene. Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) stiller seg bak prioriteringen av fastlegeordningen i årets oppgjør. Legeforeningen mener det haster å tilføre nye midler, og forventer at regjeringen viser at den vil satse på ordningen for å hindre ytterligere frafall av fastleger.

- Det vil kreve en betydelig tilførsel av økonomiske midler i tiden som kommer. I dette oppgjøret må noe av etterslepet hentes inn og dermed skape håp for fastlegeordningens videre eksistens, sier Hermansen.

I forhandlingene skal partene først bli enige om en økonomisk ramme for oppgjøret, og så skal denne rammen fordeles på ulike takster.

Forhandlingene vil skje parallelt med forhandlingene om rammeavtalen. En viktig grunn til at Legeforeningen ønsker å forhandle normaltariffen parallelt med rammeavtalen, er at økonomien i fastlegeordningen henger tett sammen med fastlegenes rettigheter og plikter. Fastlegene har over flere år fått stadig større arbeidsbelastning, som følge av nye oppgaver og plikter, uten at finansieringen har fulgt med.

Partene har frist for å bli enige om oppgjøret innen midnatt 30. juni.

Her kan du lese mer om normaltarifforhandlingene og rammeavtalene: