2019

A2-forhandlinger i Spekter i dag

Legeforeningen og Spekter møttes mandag 6. mai for å forhandle legenes lønnstillegg i årets mellomoppgjør.
Marit Hermansen og Bjørn Skrattegård
A2-FORHANDLINGER I GANG: Forhandlingsleder og president Marit Hermansen og forhandlingsdirektør i Spekter, Bjørn Skrattegård. Foto: Anne-Lene Molland

Legeforeningens forhandlingsdelegasjon møtte mandag 6. mai kl 10 Spekter for å forhandle om årets lønnsoppgjør for legene. Det er medlemmer som jobber i offentlige sykehus, Lovisenberg og Martina Hansens Hospital, som berøres av de pågående forhandlingene. Årets forhandlinger er et mellomoppgjør.

Legeforeningen støtter Akademikernes lønnspolitikk, med lokale forhandlinger. Like fullt krever foreningen sentrale lønnstillegg i år.

- Vårt mål i framtiden er uansett gode lokale forhandlinger, helt i tråd med det Akademikerne jobber for, sier Hermansen.

Partene har som mål å forhandle ferdig mandag 6. mai. Dersom partene kommer til enighet med sentralt fastsatte lønnstillegg, vil neste trinn i forhandlingene være avsluttende sentrale forhandlinger 22. mai.