Akademikerne Helse: Oppgjøret i gang

- Norge er inne i en oppgangsperiode og vi forventer i år en god reallønnsvekst, sier Rune Frøyland, leder av Akademikerne Helse.
Utvalget i helseoppgjøret
Øverst fra v: Kristin Krogvold, spesialrådgiver Legeforeningen, Hanne Gillebo Blom, forhandlingssjef legeforeningen, Marit Hermansen, nestleder Akademikerne helse og president Legeforeningen, Rune frøyland, leder Akademikerne helse, Odd håker, forhandlingssjef Akademikerne. Joakim Solhaug, ass. Forhandlingssjef psykologforeningen, Kristin Cameron, juridisk rådgiver Tekna, Jon Helle, leder overlegeforeningen, Christer Mjåset, leder for yngre legers forening. Foto: Akademikerne

Kravet fra Akademikerne Helse til arbeidsgiverforeningen Spekter ble overlevert 4. april. De krever solid reallønnsvekst for sine medlemmer.

Rune Frøyland understreker at frontfaget skal være normgivende over tid, men at frontfaget ikke er en fasit for de enkelte oppgjørene. Det er behov i helsesektoren for å beholde kompetent akademisk arbeidskraft både i klinikk og i administrasjon, og helsesektoren må ikke henge lønnsmessig etter.

- Det må være åpning for å bruke lønn som reelt personalpolitisk virkemiddel i lokale forhandlinger. Derfor skal det være lokale behov og avtalte kriterier for lønnsdannelse som er avgjørende for forhandlingsresultatet, og de lokale forhandlingene skal være reelle og på fritt grunnlag, sier Frøyland.

I tillegg til lønnsoppgjør for arbeidstakere i helsesektoren, skal videre prosess for ny offentlig tjenestepensjon behandles 10. april.

- Vi må komme frem til en god håndtering av medlemmenes pensjon, sier Frøyland.

Det er foreløpig ikke avtalt en sluttdato for forhandlingene.

For mer info:

Rune Frøyland, leder Akademikerne helse, Tlf: 45 03 05 22

Christine Rian Johannessen, kommunikasjonssjef Akademikerne, Tlf: 97747507