2019

ALIS-avtaler for næringsdrivende leger

Legeforeningen oppfordrer kommuner til å søke på tilskuddsordningen som ble etablert i kjølvannet av forhandlingene om Normaltariffen. Fristen for å søke er 25. november.
Samfunnspolitisk avdeling
5. november 2019
Gutt hos lege FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen
KOMMUNER OPPFORDRES TIL Å SØKE. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Som et resultat av forhandlingene mellom Legeforeningen og Helse- og omsorgsdepartementet har det blitt etablert en ny tilskuddsordning til ALIS-avtaler for næringsdrivende fastleger.

Regelverket for ordningen er nylig vedtatt og tilskuddet lyst ut på Helsedirektoratet sine nettsider. I 2019 er bevilgningen til ordningen 30 millioner kroner.

Målet med den nye tilskuddsordningen er å øke antall fastleger i kommunen, redusere antall ledige fastlegeavtaler og øke stabilitet blant allmennleger i spesialisering. Målgruppen for ordningen er kommuner med rekrutteringsutfordringer og/eller manglende stabilitet i fastlegeordningen.

Søknader må gjøres i Altinn via Helsedirektoratets nettsider. Fristen for å søke er 25. november, 2019:

https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/alis-avtaler-fornaeringsdrivende-fastleger