2019

Bengt Holmen er ny generalsekretær i Akademikerne

Holmen kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet, og har bakgrunn fra blant annet Stortinget og NUPI.
Bengt Holmen. Foto: Privat
- Å få arbeide for Akademikerne gir en enestående mulighet i å bidra til en positiv utvikling av vårt arbeidsliv og samfunnsutvikling, sier den nye generalsekretæren i Akademikerne, Bengt Holmen. Foto: Privat

Bengt Holmen (50) overtar jobben til Olav Ulleren i slutten av september. Siden 2014 har Holmen vært avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med ansvar for strategisk personell- og kompetansepolitikk i forsvarssektoren.

Forut for jobben i departementet var Holmen konstituert leder og nestleder i internasjonal avdeling på Stortinget, og arbeidet som komitesekretær i blant annet Utenriks- og forsvarskomiteen. Han har erfaring fra internasjonalt arbeid for FN og OSSE, som regionsjef for Norsk Folkehjelp og med forskning på NUPI.

- Jeg har i hele min utdannelse og yrkesliv vært samfunnspolitisk engasjert. Å få arbeide for Akademikerne vil gi en enestående mulighet i å bidra til en positiv utvikling av vårt arbeidsliv og samfunnsutvikling, sier Holmen.

Holmen har hovedfag i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen. Han har nylig tatt seniorkurset til NATO Defence College, som tilsvarer Forsvarets høyskole.

- Jeg ser virkelig frem til å ta fatt på oppgavene som tilligger jobben sammen med leder av Akademikerne, styret, medlemsforeningene og ikke minst mine nye kollegaer i administrasjonen, sier Holmen.