2019

Diskuterte leger og digitalisering under EHiN 2019

Legers endrede rolle i en stadig mer digitalisert helsetjeneste, var et av flere temaer under årets EHiN-konferanse i Oslo Spektrum.
Anne Helene Lund
14. november 2019
Foto: Vilde Baugstø
DEBATT UNDER EHiN: Fra venstre: Kjartan Olafsson, Marte Kvittum Tangen, Naeem Zahid og Anne-Lise Kristensen. Foto: Vilde Baugstø

EHiN, som står for e-helse i Norge, er en årlig konferanse med fokus på digitalisering av helsesektoren. I år gikk den av stabelen 12. og 13. november.

Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin, var med i en panelsamtale om legers fremtidige digitaliseringsrolle. Sammen med henne var Naeem Zahid, lege og forretningsutvikler i Telenor, og Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus. Kjartan Olafsson, fastlege og leder av Legeforeningens IT-utvalg, var moderator.

Under panelsamtalen ble blant annet videokonsultasjon behørig diskutert. Marte Kvittum Tangen svarte bekreftende på at helseteknologi er viktig:

- Det er store gevinster å hente, sa hun og fortsatte:

- Videokonsultasjon er et godt verktøy og kan være en berikelse. Mange fastleger er interessert i den digitale utviklingen og har begynt å ta i bruk nye, teknologiske løsninger, som videokonsultasjon.

Behov for avklaringer
Kvittum Tangen understreket likevel at det ikke er alt som kan fanges opp på video.

- Enhver pasient er unik. Vi må ikke undervurdere kontakten som oppstår i det personlige møtet mellom mennesker.

I den grad videokonsultasjon kan bidra til raske og umiddelbare møter med legen, er det likevel ikke noe som bør være tilgjengelig i ubegrenset form, påpekte Kvittum Tangen.

- Jeg mener det bør være opp til legen å avgjøre om man skal konsultere over video eller ikke. Video kommer ikke til å være den avgjørende konsultasjonsmåten fremover. Det vil heller være et supplement.

Hun etterlyste behovet for avklaringer rundt videokonsultasjoner.

- Når er videokonsultasjon bra og hensiktsmessig, og når skal vi unngå å bruke det?

Panelet diskuterte også om videokonsultasjon kan være en del av løsningen i fastlegenes pressede arbeidshverdag.

- Det kommer til å komme endringer, og vi må ta i bruk de mulighetene ny teknologi gir. Men det personlige møtet vil alltid ha høy verdi. Vi må prioritere godt og velge de løsningene som har de beste resultatene for hver enkelt lege og pasient sammen, oppsummerte Kvittum Tangen.