Akademikerne Helse: Enighet i innledende forhandlinger

Akademikerne helse og Spekter kom til enighet i de innledende lønnsforhandlingene i sykehussektoren.
Spekter og Legeforeningen. Foto: Akademikerne
Marit Hermansen, president i Legeforeningen, sammen med Rune Frøyland, leder Akademikerne helse (t.h.) og Bjørn Skrattegård, forhandlingsdirektør i Spekter. Foto: Akademikerne.

- De innledende forhandlingene er gjennomført i god dialog med Spekter. Det var et konstruktivt klima med tanke på videre forhandlinger, sier forhandlingsleder i Akademikerne helse, Rune Frøyland.

Akademikerne overleverte sine krav til arbeidsgiverforeningen Spekter 4. april kl 10.00. Spekter var selv klar i innledningsmøtet på at frontfaget ikke er noen fasit for det kommende oppgjøret.

- Frontfaget er en norm over tid og ikke en fasit for oppgjøret i år, sa Spekter i sin innledning. Dermed kan lønnsveksten brukes om et personalpolitisk virkemiddel for å få til nødvendige lokale løsninger, sier Frøyland.

Videre fremdrift er A2-forhandlinger for legene med oppstart 6. mai, og oppstart B-dels forhandlinger for øvrige foreninger 25. april. Disse forhandlingene skal være avsluttet innen 15. mai. For Sykehusapotekene Midt-Norge HF gjelder samme frister. Sykehusbygg og Sykehusinnkkøp begge er områdeplassert i område 10. Også rammene for tjenestepensjon skal behandles.

Neste forhandlingsmøte vil være 10. april hvor det skal drøftes formuleringer knyttet til tjenestepensjon. Deretter vil foreningene fra 25. april starte lokale forhandlinger på fritt grunnlag uten sentrale føringer med hensyn til økonomien, sier Frøyland.