Enighet i mellomoppgjøret for sykehusene

Akademikerne og Spekter har i dag signert lønnsoppgjørene for 2019.
Bjørn Skrattegård og Rune Frøyland
ENIGHET: Spekters forhandlingsleder Bjørn Skrattegård (til venstre) og leder av Akademikerne helse Rune Frøyland signerte i dag enighetsprotokoll for mellomoppgjøret 2019 for sykehusene. Foto: Akademikerne

Akademikerne og Spekter har i dag signert lønnsoppgjørene i Spekters forhandlingsområder 10 og 13. Dette inkluderer alle helseforetakene, samt Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital.

Med dagens enighet er alle de lokalt inngåtte avtalene (B-avtaler) for mellomoppgjøret godkjent og kan effektueres, forteller leder av Akademikerne helse, Rune Frøyland.

- Resultater for lønnsoppgjørene i sykehusene er på nivå med de offentlige lønnsrammene i 2019. Vi er glad for at det er rapportert gode forhandlinger i et samarbeidende klima mellom partene, sier Frøyland.

Akademikerne og Spekter skal til høsten forhandle om tilpasninger i avtalene om tjenestepensjon.