Fastlegene viktig ved endring av levevaner

Helsedirektoratet har lansert en kampanje for å få folk til å leve sunnere. Her har fastlegene en viktig rolle.
marit hermansen. foto: helsedirektoratet
President i legeforeningen, Marit Hermansen, holder innleg på lanseringen av Helsedirektoratets kampanje BareDu. Foto: Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet lanserte tirsdag 8. januar BareDu-kampanjen  for å hjelpe nordmenn til å endre vaner og bli sunnere. Bakgrunnen for kampanjen er blant annet en kartlegging blant 2 500 personer over 30 år som Opinion har gjort for Helsedirektoratet.

Undersøkelsen tar for seg alkohol, kosthold, tobakk, søvn, psykisk helse og fykisk aktivitet. Her kommer det frem at ni av ti tror de i stor grad kan påvirke egen helse. De ønsker å ta grep, men mangler motivasjon.

God folkehelse er et felles ansvar
Derfor har Helsedirektoratet lansert flere digitale verktøy som skal gi støtte til endringen av levevaner. Disse er samlet på det digitale hjelpesenteret helsenorge.no/baredu, som vil bli løpende oppdatert med nye funksjoner og verktøy.  

President i Legeforeningen, Marit Hermansen, er glad for kampanjen.  

- Legeforeningen har som formål å jobbe for en god folkehelse. God folkehelse er et felles ansvar der også legene har en viktig rolle. Vi må være med å utvikle og iverksette tiltak som kan bedre folkehelsen. Både på samfunnsnivå, men også i møte med pasientene våre, sier hun.

Fastlegenes viktige rolle
Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet, understreket betydningen av fastlegene under lanseringen av kampanjen. Han håper fastleger vil ta i bruk de nye verktøyene sammen med sine pasienter.

Marit Hermansen er glad for at kampanjen trekker frem fastlegenes rolle for å lykkes. Hun påpeker at en viktig jobb for leger nettopp er å motivere og hjelpe pasienter til å sette seg mål som passer for dem.

- På fagspråket kaller vi det motiverende samtale. Det er støttende og empatisk veiledning som bygger på teorien om at mennesker i sterkere grad klarer å få til endringer når de formulerer målene sine selv. Fastlegens styrke er det langvarige kjennskapet til pasientene sine. I snitt åtte år. Her bygges det et tillitsforhold som gir rom for det vi kaller gylne øyeblikk. I disse "gylne øyeblikkene" kan man ta opp endring av levevaner, sier hun.

Les hele innlegget til president Marit Hermansen fra lanseringen av kampanjen her: