2019

INNSPILLSMØTE: Fastlegeordningen er ankeret i helsetjenesten

Helseminister Bent Høie åpnet den første i serien av møter der ansatte i kommunen, pasienter og pårørende kan snakke ut om hvordan fastlegeordningen kan bevares.
Daniel Wærnes
21. oktober 2019
Marit Hermansen - Innspillsmøtet i Stavanger
INNSPILLSMØTE OM FASTLEGEORDNINGEN:- Nå er det på tide med en helhetlig og storstilt satsing. Foto: Daniel Wærnes/Legeforeningen

Det aller første innspillsmøtet om fastlegeordningen fant sted i Stavanger 17. oktober. Innspillene blir del av arbeidet med regjeringens handlingsplan, som legges frem våren 2020.

Representanter fra pasient- og brukerorganisasjoner, kommunene og fastlegene selv var invitert til å fortelle om deres opplevelser.

- Vi ser at mange pasienter – og legene – nærmest har et kjærlighetsforhold til fastlegeordningen. Den betyr mye for mange. Vårt mål med handlingsplanen er å holde liv i dette forholdet, sa helseministeren da han åpnet møtet i Stavanger.

Fastlegen må være til stede

Fastlege Anne Mathilde Hanstad slo fast at det var orkan i fastlegeordningen, og at man må legge til rette for neste generasjon fastleger. Hun pekte på at fastleger allerede jobber smart, og at mange har kommet langt med tanke på digital tilgjengelighet.

- Men levende mennesker, med levende behov, trenger å møte et levende blikk. Det krever at fastlegen faktisk er til stede. Selv om den medisinske utviklingen gir oss et større handlingsrom, møtes vi av en tsunami av nye oppgaver.

Hanstad fortalte at fastlegenes viktigste oppgave er å være der for de som trenger hjelpen mest.

- Mine helter er de pasientene som lever med kompliserte lidelser og deres pårørende. De trenger en fastlege med tid og tilstedeværelse, sa Hanstad.

Avhengig av velfungerende fastlegeordning

Den siste bruker- og pasientundersøkelsen fra Folkehelseinstituttet viste at befolkningen har høy tillit til sin fastlege og er fornøyd med tjenesten de får. Samtidig viser den at pasientene ønsker mer tid med fastlegen og bedre tilgjengelighet.

- Fastlegeordningen er ankeret vårt i helsetjenesten, den er også bindeleddet til de andre delene av helsetjenesten. Vi som pasienter er helt avhengige av at dette fungerer godt, sa Therese Wammeli-Johannesen, fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Hun sa det var svært bekymringsfullt at hver tiende fastlege har meldt til kommunen at de ønsker å slutte. Wammeli-Johannesen vil ha fastleger som trives på jobb, har rikelig med tid pasientene og mulighet til å holde seg faglig oppdatert. I samme sekvens slo Unn Birkeland fra Pårørendesenteret fast at fastlegeordningen er avhengig av tid, tillit og tilgjengelighet.

– Vi som pårørende ønsker å ha fastlegen som vår nærmeste samarbeidspartner.

President Marit Hermansen gjentok Hanstads beskrivelse av situasjonen i fastlegeordningen, da hun grep ordet under sesjonen med åpen mikrofon:

- Ja, det blåser orkan i fastlegeordningen, og det rammer pasientene og kommunehelsetjenesten. Det er store forventninger til regjeringens handlingsplan, nå er det på tide med en helhetlig og storstilt satsing, sa Hermansen.

Innspillsmøtene om fastlegeordningen fortsetter utover høsten. Etter Stavanger skal det arrangeres møte i Gjøvik, Oslo og Kirkenes. Regjeringens handlingsplan er annonsert våren 2020.