2019

Fastlegesituasjonen forverret, viser ny kartlegging

Antall kommuner som melder at de er røde, har mer enn firedoblet seg siden sommeren 2017.
Daniel Wærnes
21. mars 2019

Legeforeningen har fulgt opp VGs kartlegging fra 2017, for å se hvordan rekrutteringen av fastleger i kommunene har utviklet seg. Statistikken er samlet inn i perioden fra i fjor høst og fram til i dag. 385 kommuner har besvart undersøkelsen.

I undersøkelsen er kommunene selv bedt om å vurdere om situasjonen har forverret seg, forbedret seg eller er uendret. I tillegg har de oppgitt hvilken tilstand kommunene er i når det kommer til rekruttering, på en fargeskala fra grønn i den ene enden (ingen problemer), til rød i den andre (store problemer).

Antall røde kommuner er firedoblet

Sommeren 2017 var det 11 kommuner i Norge som oppga at de var i en rød tilstand. Legeforeningen siste oversikt viser at dette tallet har steget til 47 kommuner. Det er mer enn en firedobling, og betyr at hele 12,5 prosent av landets kommuner nå er røde.

- Dette rammer utvilsomt pasientene. Mangel på fastlege lokalt fører blant annet til vikarstafetter. Hyppige skifter av fastleger svekker kontinuiteten, sier president Marit Hermansen.

Kommunene ble også bedt om å oppgi hvordan situasjonen har utviklet siden 2017. 128 kommuner melder om en forverring siden 2017, mens 51 kommuner melder om en forbedring. 208 kommuner oppgir at situasjonen er uendret, men det er verdt å merke seg at en fjerdedel av disse kommunene i utgangspunktet var gule eller røde.

Til kamp for fastlegeordningen

I disse dager sitter regjeringen i sin årlige budsjettkonferanse, der det kommende statsbudsjettet skal landes. Gitt lovnadene i regjeringserklæringen, også kalt Granavolden-erklæringen, har Legeforeningen forventninger til at politikerne nå leverer på sine løfter.

- Utviklingen i kommunene viser hvorfor Legeforeningen nå krever handlekraft fra politikerne. Pasientene har til nå møtt en fastlegeordning som leverer helsetjenester med høy kvalitet, med nærmest umiddelbar tilgjengelighet. Dette er kvaliteter ingen av oss har råd til å miste, sier Hermansen.

Se oversikt over alle kommunene i vedlegget under: