Ferske OECD-tall om norsk helsevesen

Leder i Legeforeningens fagstyre, Cecilie Risøe, mener OECD-rapporten Health at a glance gir et godt utgangspunkt for videre forskning på norsk helsetjeneste.
Cecilie Risøe. Foto: Vilde Baugstø
HOS HELSEDIREKTORATET: Cecilie Risøe kommnterte OECD-rapporten. Foto: Vilde Baugstø

OECDs rapport Health at a glance ble nylig lagt frem under et seminar hos Helsedirektoratet. Rapporten viser at Norge kommer godt ut på en rekke parametere, sammenlignet med andre medlemsland i OECD. Det norske helsevesenet scorer høyt, spesielt på tilgjengelighet. Nordmenn som blir født i dag kan også forvente å leve til de er 83 år, hele åtte år mer enn i 1970.

Leder i Legeforeningens fagstyre, kardiolog Cecilie Risøe, var blant de inviterte til å kommentere rapporten. Hun la spesielt vekt på at det er variasjon i kvaliteten på dataene som rapporteres inn, og at dette kan påvirke resultatene og sammenlikningen på tvers av landene.

-  Fra min erfaring med nasjonale kvalitetsregistre i medisin, vet jeg at det er vanskelig å bli enig om definisjoner. Datakvalitet er viktig når man sammenlikner resultater mellom ulike land. Når man sammenlikner helsesystemer mellom ulike land, må resultatene derfor tolkes med noe forsiktighet.

Hun trakk frem et eksempel:

- Hvorfor er det for eksempel slik at Norge har flere alkoholavhengige enn Danmark, Finland og Island, når vi tilsynelatende rapporterer om et signifikant lavere alkoholkonsum? Kan det være slik at man definerer alkoholavhengighet ulikt i de forskjellige landene?

Risøe understreket likevel at dataene er nyttige for å identifisere noen områder som det er verdt å dykke dypere inn i.

Uønsket variasjon
OECD-rapporten viser at Norge har uønsket variasjon i kreftbehandling, og at det henger sammen med ulikhet i inntekt.

Risøe pekte på andre områder der Norge hadde uønsket variasjon, blant annet røyking. Daglig røyking i befolkningen har falt fra 23 prosent i 2007 til 12 prosent i 2017, men det er fortsatt en stor forskjell mellom folk med høy og lav utdanning.

- Blant de med lav utdanning røyker fortsatt 19 prosent, mens blant de med høyere utdanning røyker bare 6 prosent, påpekte hun.

Trenger mer forskning
OECD-rapporten viser at vi utdanner et lavt antall av våre leger i Norge. Dette er noe Legeforeningen tidligere har uttrykt bekymring for.

- OECD-rapporten viser at vi ligger bak de andre skandinaviske landene, og også OECD-gjennomsnittet, på dette området, sa Risøe.

Hun avsluttet sitt innlegg med å understreke at Health at a glance burde føre til mer forskning.  

- Funnene burde trigge leger som forsker til å dykke dypere inn i tallene. Ved å gjøre det, kan vi potensielt både forbedre helsetjenesten og forebygge sykdom hos pasientgrupper der vi har mye å hente.