2019

Folkehelsemelding med mangler

President Marit Hermansen og sentralstyremedlem, Ole Johan Bakke, uttrykte under gårsdagens høring 9. mai bekymring for alkohol- og tobakksavgiftspolitikken, og smitteberedskapen.
President Marit Hermansen og styremedlem Ole Johan Bakke
President Marit Hermansen og sentralstyremedlem Ole Johan Bakke. Foto: Marthe Helene Sandli

Torsdag 9. mai var det høring i Stortinget om den nye folkehelsemeldingen. Hermansen og Bakke var tydelige på at meldingen inneholder mange svært gode virkelighetsbeskrivelser av utfordringene på folkehelsefeltet, men at det på tiltakssiden er en mangelfull folkehelsemelding.

– For å redusere skadelig alkohol- og tobakksbruk burde regjeringen brukt avgiftspolitikken, som har dokumentert effekt. Vi vet at 90 000 norske barn har minst én forelder som misbruker alkohol. I tillegg er det avgjørende å anerkjenne viktigheten av fysisk aktivitet i skolen, og at dette samfunnsansvaret ikke kan overlates til hver enkelt skolealene, sa Hermansen og Bakke til komiteen.

Rus og alkohol, og smittevernberedskap
Hermansen påpekte betydningen av gode og trygge oppvekstsvilkår.

– Vi er glade for at den nye folkehelsemeldingen anerkjenner – og løfter frem – betydningen av trygge oppvekstsvilkår for barn. Et av de viktigste forebyggende tiltak er å sørge for at alle barn får en trygg oppvekst med ansvarlige voksne rundt seg.

Bakke pekte på smittevernberedskapen i kommunene.

– Smittevernberedskapen i kommunene må styrkes, og her mangler de gode tiltakene. Nå står vi midt oppi russefeiringen og det er ingen beredskap i kommunene for å håndtere utbrudd av for eksempel smittsom hjernehinnebetennelse.

SKIL
På spørsmål fra Helse- og omsorgskomitéen om antibiotikaresistens, og hvordan man skal øke andelen voksne som vaksinerer seg, ble SKIL trukket frem som et viktig verktøy. Hermansen slo fast at det er viktig å få på plass offentlig finansiering av SKIL. Det vil føre til at kvaliteten kan heves og variasjonen minskes på fastlegekontorene.