2019

Forbereder forhandlinger i sykehus

En engasjert gjeng med sykehustillitsvalgte var torsdag og fredag denne uken samlet på Gardermoen for å lære om forhandlinger.
Samfunnspolitisk avdeling
1. november 2019
Foto: Legeforeningen
KURS: Sykehustillitvalgte sammen med Ylf-leder Kristin Utne og leder i Overlegeforeningen, Anne-Karin Rime. Foto: Legeforeningen.

På Legeforeningens temakurs for B-delsforhandlinger lærte deltakerne om forhandlingsteori og rammene for lokale forhandlinger.

De tillitsvalgte delte egne erfaringer fra tidligere B-delsforhandlinger og deltok aktiv i et såkalt forhandlingsspill. Tillitsvalgte fikk også mulighet til å jobbe med en konkret, lokal tiltaksplan for perioden frem mot hovedoppgjøret.

Det er foreløpig ikke er avklart om det blir sentrale eller lokale forhandlinger i helseforetakene våren 2020. Legeforeningen vil likevel sikre at de tillitsvalgte er godt forberedt dersom det blir lokale forhandlinger. Forhandlingskompetanse er viktig i mye av arbeidet som de tillitsvalgte gjør.