Forhandlingene om rammeavtalen for fastlegeordningen i gang

Legeforeningen vil prioritere krav som vil bidra til økt rekruttering og stabilisering av fastleger i næringsdrift.
Tor Arne Gangsø og Marit Hermansen. Foto: Vilde Baugstø
President i Legeforeningen Marit Hermansen sammen med Tor Arne Gangsø, områdedirektør arbeidsliv i KS. Foto: Vilde Baugstø

15. mai starter forhandlingene mellom Legeforeningen og KS om rammeavtalen for fastlegeordningen i KS-området.

Rammeavtalen regulerer sentrale rettigheter som er viktige for fastlegene: Rett til å overdra praksisen ved oppsigelse av hjemmel, rett til fravær, inntak av vikar, åpningstider og liknende. 

Forhandlingene vil skje parallelt med normaltariffoppgjøret. En viktig grunn til at Legeforeningen ønsker å forhandle rammeavtalen parallelt med normaltariffen, er at økonomien i fastlegeordningen henger tett sammen med fastlegenes rettigheter og plikter. Fastlegene har over flere år fått stadig større arbeidsbelastning som følge av nye oppgaver og plikter, uten at finansieringen har fulgt med.

Legeforeningen vil i årets forhandlinger særlig prioritere krav som vil bidra til økt rekruttering og stabilisering av fastleger i næringsdrift. Også disse forhandlingene forventes å bli krevende.

Partene har frist for å bli enige om en ny avtale innen midnatt 30. juni.

Her kan du lese mer om rammeavtalene og særavtalen: