Fortsetter samarbeidet med den malawiske legeforening

Legeforeningen har siden 2015 finansiert et samarbeidsprosjekt med Society of Medical Doctors of Malawi (SMD). Hensikten har vært å styrke legenes faglige rolle i Malawi.
SEKRETARIATET: Isaac Wana og Mazikosi Grace Lupeska bemanner sekretariatet. Foto: Bjørn Oscar Hoftvedt
SEKRETARIATET: Isaac Wana og Mazikosi Grace Lupeska bemanner sekretariatet. Foto: Bjørn Oscar Hoftvedt

En viktig målsetting har vært at SMD skal være en organisatorisk og økonomisk bærekraftig forening etter prosjektets slutt.

Prosjektet har nå nådd sine mål, og samarbeidsprosjektet ble avsluttet høsten 2018. Legeforeningen ønsker imidlertid å videreføre samarbeidet med et nytt treårs prosjekt, med formål å opprette Malawi College of Physicians and Surgeons og videreutvikle spesialistutdanningen i Malawi.

Colleget som skal ligge under Society of Medical Doctors, skal være en uavhengig institusjon som vil begynne arbeidet med å utvikle nasjonale standarder til spesialistutdanningene og krav til utdanningsinstitusjonene.