Grimstad-utvalget vil ha 440 nye studieplasser på medisin

– Dette er et stort steg i riktig retning. Legeforeningen mener at 85 prosent av legene vi trenger bør utdannes i Norge. Vi er glade for at rapporten konkluderer med at antallet studieplasser i medisin bør økes betydelig, sier president Marit Hermansen.
Foto: Arne Vatnøy
President Marit Hermansen Foto: Arne Vatnøy

Legeforeningen oppfordret Kunnskapsdepartementet i 2017 om å se på hvordan man kan øke antall studieplasser på medisin i Norge. Etter et vedtak i Stortinget året etter, ble Grimstad-utvalget satt ned for å utrede blant annet dette.

– Det må være en bedre balanse mellom utdanningssystemets kapasitet og det reelle behovet for leger. Norge bør i større grad være selvforsynte, og for å oppnå dette er utvalgets anbefaling en god og viktig start, sier Hermansen.

Utvalget anbefaler at Norge på kort sikt bør kunne utdanne 80 % av de legene det er behov for, noe som tilsvarer totalt 1076 studieplasser. Det er i dag til sammen 636 studieplasser på medisin. Dette er ikke i nærheten av å dekke landets behov for leger. Rundt 60 prosent av legene som jobber i Norge har studert ved norske universiteter.

Øystein Ohr Foto: Vilde Baugstø

Øystein Ohr, leder for Norsk medisinstudentforening, er også godt fornøyd med utredningen.

– Utvalget har gjort en god og grundig jobb, de har lyttet til innspill, og vi er fornøyde med anbefalingene. Mangel på helsepersonell er en stor helseutfordring på verdensbasis, og Norge forplikter seg gjennom WHO-koden til å ta ansvar for å utdanne sitt eget helsepersonell. En kraftig økning av antall studieplasser vil sende et tydelig signal om at Norge tar dette ansvaret på alvor, sier Ohr. 

Rapporten skisserer et forslag til opptrappingsplan, med anbefaling om at økningen i antall studieplasser skal være fullført så snart som mulig og senest innen høsten 2027.

Grimstad-utvalget trekker også frem at sammenlignet med land som Danmark og England, skiller Norge seg kraftig ut ved å ha så lavt ambisjonsnivå for utdanning av egne leger. Det legges til at Sverige nylig har tatt grep for å øke egen utdanningskapasitet i medisin.

Hilde Grimstad, professor i allmennmedisin og atferdsmedisin ved NTNU, har ledet utvalget og rapporten skal nå ut på høring.

Les og last ned hele rapporten her

Foto av Øystein Ohr: Vilde Baugstø