2019

Gunstigere rente i Legeforeningens lånefond

Nå får du enda bedre lånerente på både nye og eksisterende lån i lånefondet for privat legepraksis.
19. november 2019
Kvinnelig lege med stetoskop som holder sparegris.
Fondets formål er å yte kreditt til leger som skal etablere, utvide, flytte eller foreta påkostninger i privat legepraksis. Bilde fra colourbox.com

Sentralstyret i Legeforeningen vedtok 12. november at påslaget på 1,25 prosentpoeng skal fjernes på nye lån. Renten på nye lån fastsettes etter dette til det til enhver tid gjeldende nivået på normrenten for beskatning av rimelig lån hos arbeidsgiver. På eksisterende lån reduseres påslaget med 0,75 prosentpoeng og fastsettes etter dette til 0,50 prosentpoeng over normrentesatsen.

Bakgrunnen for beslutningen er at Legeforeningens landsstyre vedtok å fjerne rentepåslaget over normrentesats på lån i lånefondet i 2019. Landsstyret ønsker også å legge forholdene bedre til rette for leger som allerede er i etablerte private praksiser.

Renteendringen gis virkning fra 1. januar 2020 for både eksisterende og nye lån. Endringen skjer automatisk på eksisterende lån.

Les mer om Legeforeningens lånefond.