2019

Tid for Hjerneuken 2010

Hjerneuken går av stabelen denne uken. Formålet er å spre informasjon om hjernehelse og hjernesykdommer.
Samfunnspolitisk avdeling
18. november 2019
Hjerne i arbeid
Illustrasjon av en hjerne i arbeid. Bilde fra colourbox.com

Anne Hege Aamodt– I Bodø er det laget en informasjonsfilm om slagsymptomer som slippes denne uken. I tillegg kommer informasjonskampanjen for hjerneslag («Prate-smile-løfte») tilbake igjen i disse dager. Tall fra hjerneslagregisteret viser at kampanjen har hatt god effekt. For å vedlikeholde kunnskapen om hjerneslag i befolkningen, er det nødvendig å gjenta informasjonen jevnlig. Det gjør vi nå, sier Anne Hege Aamodt, leder i Norsk nevrologisk forening, som leder Hjerneuken for sjette gang.

Hjerneuken finner sted i uke 47 hvert eneste år. Under årets arrangement er det program hver dag på Oslo universitetssykehus, der både nevrologer og nevrokirurger bidrar. Ved Ahus, Haukeland universitetssjukehus, Drammen sykehus og Sandvika Nevrosenter skal det være en rekke møter om ulike nevrologiske sykdommer. 

Les hele programmet for Hjerneuken 2019.