HOD besøkte Molde kommune

Fastlegeordningen stod på programmet da representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Helsedirektoratet, KS og Legeforeningen gjestet Molde kommune.
Hod og Molde kommune.
Fra venstre: Ida Marie Espen Finholt, kommuneoverlege i Eide kommune. ristoffersen Mørk, fastlege. Pia Braathen Schønfeldt, HOD. Nils Kristian Klev, AF. Knut Berglund, Helsedirektoratet. Maren Skaset, HOD. Tanja Thalèn, kommunalsjef. Cato Innerdal, kommuneoverlege i Molde kommune. Marte Kvittum Tangen, NFA. Åse Snåre, KS. Oddrunn Vingen, fastlege og tillitsvalgt. Henning Fosse, helsesjef i Molde kommune. Hanne Lundemo, HOD. Foto: Privat

I løpet av dagen fikk partene en orientering om dagens organisering av fastlegetjenesten i kommunen, samt ledelse og kvalitetsarbeid hos fastlegene.

Cato Innerdal er kommuneoverlege i Molde. Han orienterte om status for rekrutteringer og kvalitetsarbeidet i kommunens fastlegetjeneste. Også kommuneoverlegekollega Espen Finholt fra Eide kommune og Molde-fastlegene Oddrunn Vingen og Ida Marie Kristoffersen Mørk deltok på møtet.

Positivt overrasket
I forkant av besøket var Innerdal tydelig på hva han kom til å ta opp.

- Jeg har vært tydelig på at nøkkelen til de utfordringene vi står i, må løses sentralt. Her har departementet og KS ansvaret. Jeg er positivt overrasket over at de velger å ta turen for å få innspill fra oss som står i dette i det daglige, sa Innerdal og la til:   

- Målet er å belyse noen utfordringer ved det å være en kommune som enda ikke har kjent de reelle problemene ved rekrutteringssvikt i fastlegeordningen, men som likevel har utfordringer. Vi er en stor og sentral kommune, men kjenner likevel at det knirker.

Han understreket også ansvaret KS og HOD har, og at dette var noe han ville ta opp under besøket.

- Fastlegetjenesten og en tydelig ledelse av denne, er et kommunalt ansvar. Samtidig er det også viktig å se på rammevilkårene for kommunene og fastlegene.

God dialog
Ifølge Innerdal var besøket vellykket, med en god dialog med partene i tre-partssamarbeidet. Det var et tydelig fokus på viktigheten av kontinuerlig kvalitetsarbeid i kommunen, og at det må jobbes for å rekruttere flere fastleger og beholde de fastlegene man har.

Regjeringen skal legge frem en handlingsplan for fastlegeordningen våren 2020. Innerdal understreket betydningen av at denne handlingsplanen faktisk inneholder konkrete tiltak som vil ha en betydning for fastlegene og fastlegetjenesten.

- Jeg oppfattet alle deltakerne på møtet som genuint interessert i å bygge videre på alt det gode vi har i dagens fastlegetjeneste. Forventningen til handlingsplanen er nok stor, både hos myndighetene selv og alle oss andre. Jeg håper vi med våre innspill har bidratt positivt til det pågående arbeidet med handlingsplanen, sier Innerdal.

- Jeg tror alle som deltok kjenner på ansvaret vi har for å bevare fastlegeordningen.  Vi er utvilsomt i samme båt. Den lekker i økende grad. Nå holder det ikke å øse, vi må tette hullene som er i båten.