Innspill til utvikling av nasjonale e-helseløsninger

Klinikere må involveres under planleggingen og løsningene må føre til målbar klinisk nytte, slår Legeforeningen fast i ny e-helserapport.
Illustrasjonsbilde - E-helserapport
Legeforeningen har publisert ny rapport om utvikling av nasjonale e-helseløsninger, basert på internasjonale erfaringer. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Myndighetene må sørge for riktig involvering av personell fra klinisk virksomhet og fagmiljøene, med mandat og myndighet til å påvirke utvikling og design av de tekniske løsningene.

Det skriver Legeforeningen i en ny rapport, som trekker på internasjonale erfaringer i planleggingen og utviklingen av nasjonale e-helseløsninger.

Rapporten "Styrings- og finansieringsmodeller for effektiv e-helseutvikling i Norge" er tilgjengelig for nedlasting.