Innspillsmøte i Kirkenes 15. november

Helse- og omsorgsdepartementet arrangerer innspillsmøte i forbindelse med handlingsplanen for allmennlegetjenesten.
Innspillsmøte

Bakgrunnen for møtet er å få gode innspill fra relevante målgrupper om hvordan man best mulig kan sikre en moderne og fremtidsrettet allmennlegetjeneste.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker spesielt innspill fra pasienter, brukere og pårørende, fastleger og allmennleger, kommunal helseledelse og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten.

Møtet er åpent for alle og inneholder foredrag, gruppediskusjoner og muligheter til å stille spørsmål. Reise og opphold dekkes av deltagerne selv.

Tid: 15. november 9.00 – 15.20

Sted: Thon Hotell Kirkenes

Se hele programmet

Meld deg på her (Påmeldingsfrist 10. november).