2019

Kongens Fortjenstmedalje til Helle Nesvold ved overgrepsmottaket i Oslo

Nesvold har gjennom flere tiår arbeidet for personer som har vært utsatt for seksuelle overgrep.
Vilde Baugstø
19. juni 2019
Helle Nesvold og Marianne Borgen. Foto: Vilde Baugstø
RØRT: Helle Nesvold sammen med ordfører i Oslo, Marianne Borgen under utdelingen av medaljen. Foto: Vilde Baugstø.

Helle Nesvold, overlege ved overgrepsmottaket på Legevakten i Oslo, mottok tirsdag 18. juni Kongens Fortjenstmedalje for sitt arbeid for personer utsatt for seksuelle overgrep.

Nesvold er, i tillegg til jobben på legevakten, også ansatt i Norsk kompetansesenter for legevaktmedisin og er medlem av Den rettsmedisinske kommisjonen.

Pionerarbeid
Overgrepsmottaket i Oslo var det første i Europa av sitt slag, og ble åpnet i januar 1986.

- Det å arbeide med vold i nære relasjoner, voldtekter og seksuelle overgrep har jo på mange måter vært et pionerarbeid. Jeg vil tro at da du begynte å jobbe med dette, så var det i enda større grad enn i dag preget av fortielse, skyld og skam som gjorde det vanskelig å oppsøke hjelp i det hele tatt, sa ordfører i Oslo, Marianne Borgen, da hun delte ut medaljen til Nesvold.

Hun pekte på viktigheten av å ha et slikt tilbud: I fjor var det 628 saker ved overgrepsmottaket i Oslo.

- Som fundament for overgrepsmottaket lå en erkjennelse av at overgrepsutsatte trenger omfattende akutthjelp, i form av medisinsk undersøkelse og behandling, kriserådgivning og rettsmedisinsk dokumentasjon med sporsikring. For første gang fikk overgrepsutsatte et helhetlig helsetilbud, sa Borgen.

En pådriver
Overgrepsmottaket i Oslo har vært viktig i arbeidet med å bygge opp flere mottak andre steder i landet.

- Oslo-mottaket under Nesvold bidro i utviklingen av journaler og sporsikringsutstyr som er blitt landsgjeldende. Hun har vært en pådriver for at helsetjenesten skal se sitt rettsmedisinske ansvar, sa Borgen og fortsatte:

- Samhandling mellom overgrepsmottaket og andre deler av helsetjenesten, er i dag en integrert og essensiell del av arbeidet. Mye takket være Nesvolds mangeårige arbeid og nettverksbygging.

- Faglige u-landsområder
Helle Nesvold takket mange da hun mottok medaljen.

- Jeg er veldig rørt over å ha blitt nominert til dette. Det er så mange som gjør en stor innsats på dette feltet, og mitt arbeid har på ingen måte vært et enkeltmannsforetak. Mange er med på å trekke lasset, sa Nesvold.

Hun pekte på store utviklingen som har vært innenfor fagområdet.

- Legevakt, vold og klinisk rettsmedisin var faglige u-landsområder da jeg var nyutdannet medisinstudent. Fagutvikling har alltid appellert. Likeledes er det en appell i å se at man kan gjøre nytte på et område med stort skadepotensiale. Og så er det noe med at i en kompleks verden, så er det godt å kunne sortere noe som  rett og noe som galt, sa Nesvold.

Kongens Fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.