2019

Kristin Utne valgt som ny Ylf-leder

- Vi har utrolig mye vi skal jobbe med framover, sier den nyvalgte lederen.
Vilde Baugstø
25. april 2019
Kristin utne. Foto: Vilde Baugstø
Kristin Utne er nyvalgt leder av Yngre legers forening. Foto: Vilde Baugstø

Den nyvalgte lederen takket for tilliten fra scenen.

-  Jeg ønsker å drive Ylf i en retning hvor vi satser på en god tillitsvalgtutdanning. Hvor dere er med sammen med oss i styret å bygge hva Ylf skal være og for hvem. Jeg skal være lydhør for deres innspill. Vi har utrolig mye vi skal jobbe med fremover, sa den nyvalgte lederen fra scenen.

Utne kommer fra stillingen som nestleder i Ylf.

Fire kandidater
Til ledervervet i Yngre legers forening (Ylf) stilte som kjent fire kandidater:

Kristin Utne, lege i spesialisering i blodsykdommer og foretakstillitsvalgt ved Sykehuset Østfold

Anniken Riise Elnes, lege i spesialisering i pediatri og foretakstillitsvalgt ved OUS

Clara Bratholm, lege i spesialisering i pediatri ved Drammen sykehus og visepresident i European Junior Doctors

Håvard Ravnestad, lege i spesialisering i kardiologi og foretakstillitsvalgt ved Akershus Universitetssykehus.

Valg av leder og nestleder
Kandidatene presenterte seg og svarte på spørsmål fra salen onsdag. Torsdag var det duket for valg. Etter første runde hadde ingen av kandidatene absolutt flertall.

Valget gikk derfor til en andre runde, der Utne vant med 33 stemmer mot 16 stemmer til Clara Bratholm.

Oda Sandli, Anniken Riise Elnes og Clara Bratholm ble foreslått som kandidater til nestledervervet.

Bratholm ble etter en votering valgt som ny nestleder med 35 av stemmene.

Yngsterepresentant ble Bjørn Garsjord Lio. 

Styrerepresentanter: 
Håvard Ravnestad

Kristin Fagereng

Jøren Michelsen

Oda Sandli

Ingeborg Henriksen

Vararepresentanter:

1. vara: Jasna Ribic

2. vara: Morten Friberg

3. vara: Håkon Kinck Boren

 

Nytt Ylf-styre

Ylfs styre 2019-2021. Fra venstre: Oda Sandli (styremedlem), Kristin Fagereng (styremedlem), Håvard Ravnestad (styremedlem), Kristin Kornelia Utne (leder), Ingeborg Henriksen (styremedlem), Clara Bratholm (nestleder), Jørgen Michelsen (styremedlem) og Bjørn Gardsjord Lio (yngsterepresentant). 
Foto: Legeforeningen