Lanserer utviklingsplan for fastlegeordningen

Legeforeningens budskap og forslag til løsninger på utfordringene i fastlegeordningen, er nå samlet i ett dokument.
tom ole øren. Foto: Vilde Baugstø
Tom Ole Øren presenterer Utviklingsplanen på Våruka 2019. Foto: Vilde Baugstø

Utviklingsplanen for fastlegeordningen ble lansert av leder i Allmennlegeforeningen Tom Ole Øren, under Våruka tirsdag.

- Vår utviklingsplan viser situasjonen i fastlegeordningen, og ikke minst hva som må gjøres for å styrke og bevare den. Dette er en gave til politikerne. Her er løsningene, sa Øren fra scenen.

Fastlegeordningen er grunnmuren i helsetjenesten og står for nesten 90 prosent av all aktivitet. Rakner fastlegeordningen, vil det få store konsekvenser for hele helsetjenesten og for befolkningens tilgang på nødvendig helsehjelp. En styrket og fornyet fastlegeordning blir ikke til over natten. Derfor er det viktig å hele tiden utvikle og forbedre ordningen, steg for steg. 

Veien videre for fastlegeordningen
Utviklingsplanen samler legeforeningens kunnskap om fastlegeordningen, men gir også forslag til løsninger på de utfordringene ordningen står i.

I utviklingsplanen listes det opp tiltak som vil ha effekt både på kort og lang sikt. Med kortere lister får fastlegen mer tid til hver pasient og tid til nødvendig kompetanseheving. Det må bli enklere for unge leger å komme inn i fastlegeyrket. På den måten kan vi lettere øke rekrutteringen til ordningen, og dermed også avlaste de eksisterende fastlegene.

Formålet med utviklingsplanen er å gjøre kunnskap om utfordringer og løsninger lett tilgjengelig for alle.

Les hele utviklingsplanen, i kort og lang versjon, her: