2019

Legeforeningen på Arendalsuka 2019

8. august 2019

Tradisjonen tro er Legeforeningen sterkt til stede under årets Arendalsuke. – Vi skal bidra til gode diskusjoner om en rekke temaer, deriblant fastlegeordningen, sykehus og videreutvikling av helsetjenesten, sier president Marit Hermansen.

Av: Tor Martin Nilsen

Arendalsuka finner sted mellom 12. og 17. august, og samler aktører innen politikk, media, organisasjon- og næringsliv, og akademia, til en møteplass for diskusjon om ulike samfunnsaktuelle temaer. 

På morgenen tirsdag 13. august sitter Marit Hermansen i panelet under KS-arrangementet, Vil fastlegeordningen leve i 2025?. KS har gitt Agenda Kaupang i oppgave å utarbeide scenarier om mulige retninger for fremtidens fastlegeordning, og blant deltagerne er helse- og omsorgsminister, Bent Høie (H).

Senere samme dag er Den store helsedebatten i regi av Dagens Medisin, der tema er fastlegekrisen og hvordan den påvirker hele  helsetjenesten. Marit Hermansen møter igjen Bent Høie til debatt, i tillegg til blant andre Sylvi Listhaug, eldre- og folkehelseminister (FrP), Tuva Moflag, stortingsrepresentant for Ap, og Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson for Sp.

På ettermiddagen er det tid for fagseminaret DM Arena der Marit Hermansen får selskap av Kristin Utne, påtroppende leder i Yngre legers forening. De deltar i paneldebatten «Utfordringer og muligheter: Hva nå for norsk spesialisthelsetjeneste?». Dagen avsluttes på Solsiden Brasserie med Helsevaken 2019 der Legeforeningen inviterer regjering og opposisjon til å diskutere hvor viktig  helse blir  i høstens kommunevalg.

Onsdag 14. august arrangerer Legeforeningen Sykehusdebatten der tema er spesialisthelsetjenestens utvikling. Blant spørsmålene som stilles er «Hva vil vi med sykehusene?» og «Hvordan sikrer vi en best mulig nasjonal helse- og sykehusplan for de neste fire årene, og bygger vi sykehus for fremtiden?». Anne-Karin Rime, påtroppende leder i  Overlegeforeningen, og Kristin Utne deltar.

Tidlig torsdag 15. august inviterer KPMG helsepolitikere og representanter fra privat og offentlig helsevesen til debatt om utfordringene ved en kraftigere todeling av helsevesenet. Marit Hermansen sitter i panelet og møter blant annet Ruth Grung  (Ap) og Camilla Strandskog (H).

Rett etter stiller Nils Kristian Klev, påtroppende leder i Allmennlegeforeningen, i debatten Pasientens digitale hverdag – når helsetjenesten flytter inn i hjemmet. Debatten arrangeres av Siemens Healthineers og IKT Norge.

Ukens avsluttende debatt om fastlegeordningen arrangeres torsdag ettermiddag av Pensjonistforbundet og Legeforeningen. Fastlegeordningen er under press og søkelyset rettes mot hvordan dette påvirker de eldre. Nils Kristian Klev deltar.

Følg oss på Twitter, Facebook og Instagram gjennom hele Arendalsuka.

Se fullstendig program over alle helserelaterte debatter.