2019

Legeforeningen støtter de streikende i LO og YS

LO og YS er i streik i sykehusene. Legeforeningen mener kravet om pensjonsopptjening fra første arbeidede time er rettferdig og rimelig og støtter kravet.
President Marit Hermansen
STØTTER STREIKEN I LO OG YS. Legeforeningen mener kravet om pensjonsopptjening er rettferdig og rimelig. Foto: Legeforeningen

Spekter bør bidra til at streiken avsluttes ved å innfri kravet om pensjonsrettigheter også for deltidsansatte i sykehusene.

Legeforeningen oppfordrer sine medlemmer og tillitsvalgte til å vise solidaritet med de streikende på det enkelte helseforetak.