2019

Marit Hermansen gjenvalgt som president

– Tusen takk for tilliten, nok en gang. Mangfoldet er vår styrke, men ikke mangfoldet alene. Sammen er vi sterke, sa Hermansen fra talerstolen. Hun får et helt nytt sentralstyre med seg.
Daniel Wærnes
5. juni 2019
Marit Hermansen gjenvalgt
- SAMMEN ER VI STERKE. Legeforeningen valgte i dag nytt sentralstyre. Foto: Thomas Eckhoff/Legeforeningen

President Marit Hermansen ble gjenvalgt ved akklamasjon. Hun fikk representanter fra overlegene, allmennlegene, yngre leger, samfunnsmedisin og avtalespesialistene med seg inn i styret.

Hermansen går dermed inn i sin tredje periode som president i Legeforeningen.

Landsstyret gikk til votering for valg av visepresident. Vervet stod mellom Anne-Karin Rime og Kristin Kornelia Utne, påtroppende ledere i Overlegeforeningen og Yngre legers forening. Etter votering ble det klart at Anne-Karin Rime blir ny visepresident:

- Jeg vil sitere Per Fugelli. Tillit er det stoffet nysgjerrighet blir til av. Jeg takker dere for tilliten og for oppdagelsesferden jeg nå skal ut på med det nye sentralstyret, sa Rime til applaus fra forsamlingen.

Nytt sentralstyre i Legeforeningen

Det nye sentralstyret består, i tillegg til president Marit Hermansen og visepresident Anne-Karin Rime, av:

Kristin Kornelia Utne, Yngre legers forening (ny)

Clara Bratholm, Yngre legers forening (ny)

Geir Arne Sunde, Overlegeforeningen (ny)

Nils Kristian Klev, Allmennlegeforeningen (ny)

Marit Karlsen, Allmennlegeforeningen (ny)

Frøydis Olafsen, PSL (ny)

Ole Johan Bakke, LSA

Varamedlemmer er, i nummerert rekkefølge:

1. vara: Ståle Clementsen (Overlegeforeningen)

2. vara: Håvard Ravnestad (Yngre legers forening)

3. vara: Lars Peter Christersson (Allmennlegeforeningen)

Det nye sentralstyret trer i kraft 1. september 2019