2019

Marit Hermansen innstilles som president

Anne-Karin Rime, leder i Overlegeforeningen, innstilles som visepresident.
Ivar Halvorsen. Foto: Thomas Eckhoff.
Ivar Halvorsen legger frem valgkomiteens innstilling. Foto: Thomas Eckhoff.

Valgkomiteens leder Ivar Halvorsen la frem valgkomiteens innstilling på landsstyremøtets første dag i Kristiansand.

Valgkomiteens innstilling
President: Marit Hermansen, Norsk forening for allmennmedisin

Visepresident: Anne-Karin Rime, leder Norsk overlegeforening

Sentralstyremedlemmer: 
Geir Arne Sunde, nestleder Norsk overlegeforening

Kristin Kornelia Utne, nyvalgt leder Yngre legers forening

Clara Bratholm, nestleder Yngre legers forening

Trude Basso, foreslått av Yngre legers forening

Nils Kristian Klev, nyvalgt leder Allmennlegeforeningen

Marit Karlsen, nyvalgt styremedlem Allmennlegeforeningen 

Ole Johan Bakke, styremedlem Leger i samfunnsmedisinsk arbeid

Vara (prioritert rekkefølge):
Ståle Clementsen, Norsk overlegeforening

Håvard Ravnestad, Yngre legers forening

Oda Sandli, Yngre legers forening

Valg onsdag
Valg til sentralstyret behandles i landsstyremøtet onsdag. Da er det mulig for landsstyret å velge andre kandidater.

I debatten som fulgte fremleggelsen av valgkomiteens innstilling, ble følgende benkekandidater foreslått: 

Kristin Utne foreslått som visepresident.

Ståle Clementsen som sentralstyremedlem.

Frøydis Olafsen som sentralstyremedlem. 

Håvard Ravnestad som sentralstyremedlem.