Medisinstudent Rannei Hosar er ungdomsdelegat på Verdens helseforsamling

For første gang deltar Norge med en ungdomsdelegat med helse som fagfelt på den årlige helseforsamlingen i Genève.
Rannei Hosar. Foto: privat
Rannei Hosar er den første norske ungdomsdelegaten med helse som fagfelt. Foto: Legeforeningen

Verdens helseforsamling er den høyeste beslutningstakerorganisasjonen i Verdens helseorganisasjon (WHO). Hvert år sender Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) ungdomsdelegater til en rekke FN-møter. Der representerer de sin politikk og er barn og unges representant inn i FN og pågående internasjonale prosesser. I år deltar LNU for første gang med en delegat med helse som fagfelt i Norges offisielle delegasjon i Genève 20. – 28. mai.

Universell helsedekning viktig
På møtet tas flere av Hosars hjertesaker opp.

-   Universell helsedekning vil bli viktig. Tilgjengelige helsetjenester for alle er ikke kun et mål i seg selv. Velfungerende helsesystemer som når ut til alle er et verktøy for å oppnå de FN sitt bærekraftsmål for helse. Derfor er dette en sak som skiller seg ut for meg som spesielt viktig, understreker Hosar.

Hun legger til at ikke-smittsomme sykdommer, antimikrobiell resistens og klima også er viktige saker som vil bli diskutert på møtet.

Spennende og utfordrende
- Som Norges første ungdomsdelegat på helsefeltet er det både ekstra spennende og litt utfordrende å skulle være med og definere rollen min selv i så stor grad, men det gleder jeg meg til. Jeg har blitt tatt godt imot av delegasjonen, som jeg ser frem til å samarbeide med de neste dagene, sier Hosar.

For Norsk medisinstudentforening (Nmf) og Legeforeningen har det lenge vært viktig å arbeide for at land utdanner helsepersonell tilsvarende sitt eget behov.

- Slik kan man unngå at arbeidskraften flyter kun én vei, som skjer når land med bedre arbeidsvilkår tiltrekker seg helsepersonell fra andre land. Da flytter man bare problemet med den kjente hjerneflukt-effekten. WHO har arbeidet med dette tidligere, og i år skal landene igjen rapportere om status, påpeker hun.

Viktig med ungdomsdelegater
Rannei Hosar mener det er viktig å synliggjøre at Norge stiller med ungdomsdelegater og på den måten er et foregangsland for ungdomsmedvirkning.

Den internasjonale føderasjonen for medisinstudentforeninger arbeider med å koordinere samarbeid mellom ungdomsdelegatene. Tilrettelegging for at flere land skal opprette ungdomsdelegatordninger er en hovedprioritet i dette arbeidet.

- Det er viktig at ungdom har en stemme. Ikke bare i saker som direkte handler om barn og unge, men også i saker som ungdom er opptatt av. Om ikke alt for lenge vil vi arve dagens politiske utfordringer, og da er det viktig at vi er forberedt.  Å legge til rette for ungdomsdelegater i delegasjonene er kanskje enda viktigere for land med mindre utviklede strukturer for ungdomsmedvirkning, enn det Norge allerede har, avslutter Rannei Hosar.