Medisinstudenter med deltidsjobb i sykehus sikret pensjon

Som følge av avgjørelsen i Rikslønnsnemda torsdag 7. november, får medisinstudenter som jobber i sykehus pensjonsrettigheter.
Foto: Thomas B. Eckhoff
Foto: Thomas B. Eckhoff

- Det er gledelig at medisinstudenter som jobber i studietiden nå får opptjening til pensjon. Dette er et krav som også Legeforeningen og Akademikerne har fremmet, sier president Marit Hermansen.

Torsdag avgjorde Rikslønnsnemnda at sykehusansatte med under 20 prosent stilling også har rett til pensjonsopptjening. Dette er allerede gjeldende praksis i kommunene. Kjennelsen i Rikslønnsnemnda kom i kjølvannet av vårens sykehusstreik om pensjon fra første krone.

Dette kravet fremmet arbeidstakersiden i fellesskap. LO og YS brøt forhandlingene med Spekter og gikk til streik i mai 2019. Streiken ble stoppet med tvungen lønnsnemd. Rikslønnsnemnda fikk i oppdrag av Stortinget å fastsette en ny tariffavtale.

Rikslønnsnemnda gir LO og YS fullt medhold i at innmeldingsgrensen fjernes. Dette innebærer at medisinstudenter og andre med deltidsjobb, sommerjobb, o.l. vil opptjene pensjon. Dette er særlig viktig etter innføring av ny offentlig tjenestepensjon fra 1.1. 2020, da all pensjonsgivende inntekt vil gi pensjonsmessig uttelling.