2019

Ny rapport slår fast store utfordringer i fastlegeordningen

– Det er helt avgjørende at den nye regjeringen har forpliktet seg til å innføre strakstiltak, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen. Tilstandsrapporten viser at problemene blir stadig større.
Rapport slår fast store utfordringer i fastlegeordningen
Rapporten fra Menon Economics viser at utfordringene blir stadig større. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Norske kommuner har i lang tid meldt fra om de store utfordringene i fastlegeordningen.

En fersk tilstandsrapport fra Menon Economics, Fastlegeordningen i krise – Hva sier tallene?, avdekker den alvorlige utviklingen:

  • Arbeidspresset i fastlegeordningen har økt dramatisk. Fastlegene jobber nær 60 timer i uken i snitt

  • Fastlegene behandler samtidig færre pasienter på samme tid, grunnet et stadig mer komplekst sykdomsbilde

  • Allerede i dag har Norge et underskudd på 1000 fastleger om vi skal sikre pasientene en bærekraftig tjeneste og fastlegene en forsvarlig arbeidsuke

Fastlegeordningens framtid i spill

Stortinget slo i fjor enstemmig fast at fastlegetjenesten må gjennom en grundig evaluering. Ordningen har ikke blitt evaluert siden den ble innført i 2001.

- Regjeringen har et veldig viktig arbeid foran seg. Denne tilstandsrapporten gir oss den nødvendige innsikten vi trenger, når vi skal meisle ut tiltak, sier Øren. Han slår fast at det må strakstiltak til for å berge fastlegeordningens framtid.

I Granavolden-plattformen forplikter den nye regjeringen seg til å "Evaluere ordningen og sikre tilstrekkelige tiltak for å beholde og rekruttere nye fastleger på kort og lang sikt".

- Fastlegeordningen står midt i en eskalerende krise. Derfor er det veldig positivt at politikerne garanterer at krisen skal bekjempes med konkrete tiltak, sier Øren.

KLIKK HER: Rapporten "Fastlegeordningen i krise – Hva sier tallene?", utarbeidet av Menon Economics på oppdrag fra Legeforeningen.