Ny leder for Norsk medisinstudentforening

- Dette er en tillitserklæring fra foreningen som jeg setter stor pris på. Jeg gleder meg til å dedikere et år til Nmf-arbeidet, sier Håvard Ulsaker.
Foto: Anne Helene Lund
TAR PERMISJON: Håvard Ulsaker tar permisjon fra studiene ved NTNU og vil det kommende året jobbe med Nmf på heltid. Foto: Anne Helene Lund.

Håvard Ulsaker er valgt til ny leder for Norsk medisinstudentforening (Nmf) i 2020. Den nye lederen tar permisjon fra studiene ved NTNU og vil det kommende året jobbe med Nmf på heltid. Som student har Ulsaker ledet foreningens komiteer for grunnutdanning og arbeidsliv. Han beskriver vervene som spennende.

- Arbeidet i Nmf de siste årene har gitt mersmak. Jeg synes det er utrolig engasjerende å få jobbe med temaer som er viktig for norske medisinstudenter. Nmf har mye å utrette i sakene som er viktig for oss, og jeg gleder meg til å ta fatt på dette sammen med resten av styret, sier Ulsaker.

Flere LIS1-stillinger
Et sentralt og viktig tema for norske medisinstudenter, er flere LIS1-stillinger. Ulsaker mener at Norge, som importerer 40 prosent av legespesialister fra utlandet, også må ta et større ansvar for å utdanne egne spesialister.

– LIS1-mangelen henger nøye sammen med antall studieplasser på medisin i Norge. Det er gledelig at Grimstad-utvalget nylig anbefalte at Norge bør utdanne 80 prosent av sine egne leger. De anbefaler også at Norge bør ha 1000 studieplasser på medisin, sammenlignet med litt over 600 i dag. Det støtter Nmf, men først må det komme flere LIS1-stillinger, understreker han.

Samtidig ønsker Grimstad-utvalget å begrense antallet nordmenn som studerer medisin i utlandet.

- For Nmf er det utrolig viktig at eventuelle endringer ikke berører studenter som allerede har startet på sin medisinutdanning i utlandet, sier Ulsaker.

Globalt perspektiv
Nmf har mange tillitsvalgte som jobber med spørsmål tilknyttet global helse og folkehelse.

- Jeg ønsker at Nmf skal bidra til å løfte viktige tema som sammenhengen mellom klima og helse, antimikrobiell resistens og psykisk helse. Vi har nettopp satt i gang et arbeid for å øke vår gjennomslagskraft innenfor folkehelse og global helse. Det ser jeg fram til å følge opp.

Smittende Nmf-engasjement
Håvard Ulsaker er den fjerde Nmf-lederen på rad fra NTNU. Hva er det med studentmiljøet i Trondheim som gjør at så mange får lyst til å engasjere seg i tillitsvalgtarbeid?

- Nmf har hatt et veldig godt miljø på NTNU så lenge jeg har studert. Tidligere Nmf-ledere har vært forbilder og viktige inspirasjonskilder, sier Ulsaker.

Øystein Ohr, forrige Nmf-leder og også NTNU-student, har gitt Ulsaker flere gode tips.

- Øystein har blant annet fortalt at det alltid er mye støtte og råd å hente hos andre tillitsvalgte. Jeg er privilegert som har mange dyktige tillitsvalgte med meg i 2020, avslutter den nye Nmf-lederen.