Ny rapport: Fremtidens tariffavtaler for sykehusleger

Arbeidet i prosjektet har lagt et godt grunnlag for videre dialog mellom partene.
Foto: Thomas Barstad Eckhoff
Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Høsten 2017 inviterte de fire regionale helseforetakene Legeforeningen til å delta i et felles prosjekt for å gjennomgå viktige tema for Fremtidens tariffavtale.

Sluttrapporten ble overlevert styringsgruppen 29. april 2019.  Arbeidet i prosjektet har lagt et godt grunnlag for videre dialog mellom partene.

Se rapporten her: