2019

Regjeringsplattformen: Mer forpliktende om helse

Tiltak for å beholde og rekruttere nye fastleger, flere LIS1-stillinger og stedlig ledelse i sykehus, er noe av det de fire regjeringspartiene nå er blitt enige om.
Vilde Baugstø
18. januar 2019
Granavolden. Foto: Høyre
Kjell Ingolf Ropstad (Krf), Siv Jensen (Frp), Erna Solberg (Høyre) og Trine Skei Grande (Venstre) samlet under regjeringsforhandlingene på Granavolden. Foto: Høyre

Venstre, KrF, Høyre og Frp ble torsdag 17. januar enige om en ny regjeringsplattform. I erklæringen ligger det flere tydelige satsinger på helse- og omsorgsfeltet. Det gleder president i Legeforeningen, Marit Hermansen.

- Denne regjeringserklæringen er mer forpliktende på helse enn Jeløya-plattformen. Det er utelukkende positivt, sier Hermansen.

- Forventer fullt trykk
I regjeringsplattformen vil den den nye fireparti-regjeringen:

  • Forbedre og modernisere fastlegeordningen, for å bedre rekruttering med sikte på god legedekning i hele landet. Evaluere ordningen og sikre tilstrekkelige tiltak for å beholde og rekruttere nye fastleger på kort og lang sikt
  • Øke antall LIS1-stillinger, for å imøtekomme rekrutteringsutfordringene i fastlegeordningen og spesialistmangelen i spesialisthelsetjenesten
  • At nasjonal helse- og sykehusplan skal inneholde en helhetlig beskrivelse av investeringsplanen for sykehusene
  • Sikre stedlig ledelse i sykehusene
  • Ha samhandling mellom kommunene og sykehusene som et av hovedtemaene i neste nasjonale helse- og sykehusplan

- At regjeringen forplikter seg til å sikre tilstrekkelige tiltak for å beholde og rekruttere nye fastleger på kort og lang sikt, er svært viktig. Her vet vi mye om hva som bør gjøres – og vi forventer at regjeringen har fullt trykk på dette fremover. Det er viktig at man ikke bare skyver ansvaret over til en handlingsplan. Konkrete tiltak som de unge har tro på er viktig. Det må skapes fornyet håp, sier Hermansen.

Hun trekker også frem regjeringens løfte om flere LIS1-stillinger som veldig positivt.

- Å øke antall LIS1-stillinger har vært en viktig sak for Legeforeningen. Vi har krevd 200 flere LIS1-stillinger for å dekke behovet for spesialister. Nå må regjeringen komme med en økning som monner.

Viktig gjennomslag
Legeforeningen har lenge jobbet for at en nasjonal helse- og sykehusplan også bør være en investeringsplan. Signalene fra regjeringen på dette området, er dermed et skritt i riktig retning, påpeker Hermansen. Hun legger til:

- Regjeringen forplikter seg også til å sikre stedlig ledelse i sykehusene. Dette er avgjørende for god drift og utvikling. Stedlig ledelse var en del av forrige sykehusplan, men har dessverre ikke blitt fulgt opp godt nok. Det er derfor gledelig at regjeringen nå presiserer dette, sier Hermansen.

Også på folkehelseområdet har regjeringen nedfelt flere viktige punkter: En ny tobakksstrategi, økt fysisk aktivitet i skolen og at Norge skal være en aktiv pådriver i arbeidet mot antibiotikaresistens er noen av forpliktelsene.