2019

Ønsker kandidater til Lederprisen for 2019

Lederprisen deles ut hvert år til en av Legeforeningens medlemmer.
Vilde Baugstø
12. mars 2019
Lederprisen 2018. Ying Cheng. Foto: Legeforeningen/Thomas Barstad Eckhoff.
Ønsker kandidater: I fjor fikk avdelingsleder Ying Chen Lederprisen. Innstillingskomiteen ber om kandidater til årets lederpris. Foto: Legeforeningen/Thomas Barstad Eckhoff.

I forbindelse med Legeforeningens landsstyremøte i juni, skal også Legeforeningens lederpris deles ut.

Lederprisen deles ut hvert år til en av Legeforeningens medlemmer som er, eller nylig har vært, leder. Videre er kriteriene at vedkommende over noe tid skal ha:

·         Vist god vilje og evne til dialog med ansatte

·         Utvist god ledelse mot tydelige faglige mål for virksomheten

·         Utvist god ledelse mot økonomiske mål for virksomheten

·         Bidratt til at ansatte er motiverte

·         Har tatt medansvar for driften og utviklingen av virksomheten

·         Bidratt til åpenhet og ytringsfrihet om mangelfulle eller  kritikkverdige forhold i virksomheten

Innstillingskomiteen til Lederprisen består av Jon Helle, leder i Overlegeforeningen, Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen og Christer Mjåset, leder i Yngre legers forening.

I fjor ble avdelingsleder Ying Chen ved Avdeling for patologi ved Oslo universitetssykehus og leder i Den norske patologforening, tildelt prisen.

«Hun er i stand til å gå inn i utfordringer og har en lederstil som gjør at folk er tilfreds. Hun får gjennomført ting, er strukturert og tar tak i utfordringer med en gang de oppstår», het det i innstillingskomiteens begrunnelse.

I 2017 fikk kommuneoverlege Espen Storheier prisen. Året før, i 2016, ble den tidelt Even Reinertsen og Olav Risøe for deres bidrag til åpenhet og ytringsfrihet om mangelfulle og kritikkverdige forhold i helsetjenesten.

Frist for å fremme forslag til kandidater til Lederprisen er innen utgangen av mars. Forslagene sendes til ja@legeforeningen.no.