2019

- Ullevål må utredes som reelt alternativ

Under dagens åpne sykehushøring på Stortinget, var Legeforeningen tydelig på at Ullevål-alternativet må utredes fullt ut og at vedtaket til Helse Sør-Øst lider av store mangler.
Knut E. Braaten
5. mars 2019
Delegasjon høring. Foto: Daniel Wærnes
TYDELIG: Legeforeningens delegasjon under dagens høring sammen med Christian Grimsgaard (t.h.), konserntillitsvalgt Akademikerne helse, i Helse Sør-Øst. Foto: Daniel Wærnes/Legeforeningen.

Tirsdag 5. mars var det åpen høring i Stortingets helse og omsorgskomite om sykehusutbyggingen i Oslo. Legeforeningens delegasjon besto av representanter for fagmiljøene og tillitsvalgte, i tillegg til presidenten.

- Løsningen til Helse Sør-Øst fremstår kortsiktig når tomtene allerede nå skal utnyttes maksimalt. Vi anbefaler at en annen løsning utredes, ikke bare belyses. Regionens kapasitetsproblemer gjør at vi raskt bør komme i gang med lokalsykehus på Aker. Ahus sitt opptaksområde må også avlastes. Om det nye regionssykehuset OUS bør utvikles på Gaustad, eller i en mer gradvis prosess på Ullevål vet vi ikke, for dette er ikke utredet som reelt alternativ. Ullevål må derfor utredes, sa president Marit Hermansen i sitt muntlige innlegg.

Legeforeningens hovedbudskap inn i høringen:

  • Legeforeningen har siden 2016 fremholdt at det haster å gjenetablere Aker sykehus som akutt- og lokalsykehus for hele Groruddalens befolkning. Vi er uenige i forutsetningen som er lagt til grunn om etappevis og parallell utbygging på Aker og Gaustad.
  • Ullevål-tomten må utredes i samsvar med Finansdepartementets og Sykehusbyggs retningslinjer. Helse Sør-Øst må i tråd med sitt "sørge-for-ansvar" sette opp et reelt alternativ til Gaustad, og et forsvarlig og tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for landets største offentlige byggeprosjekt.
  • OUS har vært gjennom ti års krevende omstillinger og en fusjon. Tilbakemeldinger fra fagmiljøer og tillitsvalgte tilsier at prosessen med foreliggende konseptfase og involvering av fagmiljøer og tillitsvalgte ikke har vært god. Dette erfaringsgrunnlaget krever at Stortinget bidrar til å påse realistisk gjennomføring i OUS uten at det negativt påvirker regionens andre sykehusprosjekter.

Dagens høring er kommet i stand etter et representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes (R), Kari Elisabeth Kaski (SV) og Kjersti Toppe (Sp).

I forslaget, som har tittelen Trygge sykehus foran dyre prestisjeprosjekter, ber representantene regjeringen om å utrede videre bruk av Ullevål sykehus. Ullevål sykehus er vedtatt nedlagt, og det er planlagt et stort sykehus på Gaustad i Oslo. I tillegg til de tre partiene, har også Venstre og Oslo Ap vedtatt at de vil gå for en utredning. KrF, Frp og Ap sentralt har sagt at de avventer høringen.

Legeforeningens delegasjon besto av: Marit Hermansen, president, Aasmund Bredeli, foretakstillitsvalgt OUS, Nils Oddvar Skaga, fagansvarlig overlege traumatologi OUS, Tor Einar Calisch, klinikktillitsvalgt Kvinneklinikken og Barne- og ungdomsklinikken OUS.