Pensjonistene slår ring om fastlegeordningen

Av Tor Martin Nilsen, Samfunnspolitisk avdeling

Legeforeningens president Marit Hermansen og Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen har signert en støtteerklæring for fastlegeordningen. Sammen deler de en bekymring for at stadig flere kommuner sliter både med å beholde erfarne fastleger og å rekruttere nye.

Jan Davidsen er glad for at Pensjonistforbundet kan bidra med støtte til fastlegeordningen. Han understreker den store betydningen ordningen har for forbundets medlemmer.

– Fastlegeordningen er tryggheten for veldig mange av våre medlemmer som trenger helsehjelp. Det å ha en fast lege å gå til, en som kjenner historien din og som du kan være åpen med i alle livets fasetter, er sannsynligvis noe av det viktigste for veldig mange. Vi er glade for å kunne være med å støtte fastlegeordningen fordi vi tror på den grunnleggende tryggheten som fastlegen gir, og det er viktig å videreføre ordningen i årene som kommer, sier Jan Davidsen.

Pensjonistforbundet er med sine 250 000 medlemmer en viktig samarbeidspartner for Legeforeningen.

– Fastlegekrisen vil få konsekvenser for pasientene, og uten en bærekraftig fastlegeordning vil dagens helsetilbud svekkes. Vi setter derfor stor pris på støtten Pensjonistforbundet viser landets fastleger, sier Marit Hermansen.

– Pensjonistforbundet representerer veldig mange av de som bruker fastlegeordningen aller mest. I en tid der helsetjenesten blir stadig mer fragmentert og uoversiktlig, er verdien av å møte en fastlege som kjenner pasienten helt nødvendig. Det gir ekstra trygghet, og pasientene får en helsetjeneste som sikrer kontinuitet og stabilitet, sier hun videre.

Hermansen understreker at det er regjeringens ansvar å sikre befolkningen en moderne og bærekraftig fastlegetjeneste, som gir pasientene en fastlege med både god tid og tilgjengelighet.