2019

Ragnhild Dybvig ny leder i Hedmark legeforening

Under Hedmark legeforenings årsmøte ble Ragnhild Dybvig valgt til ny leder. Hun overtar etter Marte Kvittum Tangen som er ny leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA).
Ragnhild Dybvig og Marte Kvittum Tangen Foto: Tor Martin Nilsen
Ragnhild Dybvig og Marte Kvittum Tangen. Foto: Tor Martin Nilsen

– Jeg takker for tilliten som er vist meg.  Å lede Hedmark legeforening er et  viktig verv, og jeg går til oppgaven med ydmykhet. Marte Kvittum Tangen har gjort en stor innsats som leder og det er ingen enkel oppgave å følge etter henne, men jeg er heldig som får samarbeide med et erfarent og engasjert styre. Sammen skal vi ha fokus på gode vilkår og arbeidsforhold for kolleger i alle deler av helsetjenesten i vårt område, sier Ragnhild Dybvig.

Årsmøtet fant sted på Glomdalsmuseet i Elverum, og deltagerne fikk først muligheten til å besøke utstillingen «Gammeldoktoren» som er et samarbeid mellom Hedmark legeforening og Glomdalsmuseet. Forløperen var en jubileumsutstilling i anledning Den norske legeforenings 100-årsjubileum i 1986, der interesserte leger i Hedmark ønsket å dokumentere den gamle distriktslegens historie. Utstillingen er delvis finansiert av  Legeforeningen.

Hedmark legeforenings nye leder er spesialist i allmennmedisin og til daglig fastlege ved Ridabu legesenter. Marte Kvittum Tangen, som har vært leder de siste fire årene, sier at årsmøtet har valgt en grundig og kunnskapsrik leder i Ragnhild Dybvig.

– I tillegg er hun praksiskonsulent ved Sykehuset Innlandet, noe som gjør at hun har et bredt kontaktnett. Ragnhild er derfor svært godt egnet til å lede Hedmark legeforening i tiden som kommer, sier Kvittum Tangen.  

Hedmark legeforenings hederspris ble tildelt Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom ved Sykehuset Innlandet, for deres lange innsats for å løfte frem forskning på eldre personer med psykisk sykdom.  

I begrunnelsen ble det trukket frem at forskningssenteret har utmerket seg ved omfattende forskningsinnsats gjennom en lang tidsperiode, og har i stor grad bidratt til økt kvalitet i klinisk praksis i helsetjenesten i Hedmark. Gjennom en utstrakt undervisningsinnsats fra senterets side – både basert på egen forskning og erfaringer fra tjenestene – er det oppnådd forbedringer i tjenestetilbudet for personer med demens og annen aldersrelatert funksjonssvikt.

Geir Selbæk, Birger Lillesveen, Sverre Bergh, og Marit Slaaen, representerte Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom ved Sykehuset Innlandet.Geir Selbæk, Birger Lillesveen, Sverre Bergh, og Marit Slaaen, representerte Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom ved Sykehuset Innlandet.