FORHANDLINGSOPPSTART: Særavtalen for leger i kommunehelsetjenesten

Legeforeningen og KS startet mandag 25. november forhandlingene om særavtalen for leger i kommunehelsetjenesten (SFS 2305).
Forhandlinger om Særavtalen
FORHANDLINGER OM SÆRAVTALEN. Vi går inn i forhandlingene med et alvorlig bakteppe, sier Marit Hermansen.

Særavtalen regulerer blant annet vilkår for legevaktsarbeid, samfunnsmedisin og vilkår for turnusleger/LIS1 i distriktsturnus. Forhandlingene startet mandag 25. november.

- Det er med et alvorlig bakteppe vi går inn i disse forhandlingene, sier Marit Hermansen. – Situasjonen i kommunehelsetjenesten er presset, og fastlegeordningen er i en mer kritisk fase enn noen gang. I denne situasjonen må Legeforeningen og KS som sentrale parter utvikle tiltak som vil bidra til å rekruttere og beholde leger i kommunehelsetjenesten.

For Legeforeningen er det viktig å finne løsninger som kan motvirke presset legene i kommunehelsetjenesten opplever i sin arbeidshverdag. Legenes arbeidsbelastning er et kritisk punkt i fastlegeordningen, og legevaktsarbeid er et sentralt tema i diskusjonen.

- Pasientene skal ha tilgang til en god legevakt. Da er vi også nødt til å sørge for at den enkelte lege ikke pålegges en arbeidsbelastning som er uforsvarlig, sier Hermansen.

Det samfunnsmedisinske beredskapsansvaret er også et sentralt tema i årets forhandlinger. Det er behov for en felles prosess for å vurdere behovet for ny regulering av dette ansvaret.

Forhandlingene pågår over de neste tre ukene. Oppdatert informasjon vil bli lagt ut på Legeforeningens nettsider.