2019

Gjennomslag for kollektivt vern i sentrale forhandlinger mellom Virke og Legeforeningen

Legeforeningen og Virke er enige om ny nasjonal særavtale, etter forhandlinger 4. og 5. februar.
Vilde Baugstø
5. februar 2019
Marit Hermansen og Ann Torunn Tallaksen
President i Legeforeningen, Marit Hermansen, og forhandlingssjef i Virke, Ann Torunn Tallaksen. Foto: Legeforeningen.

Legeforeningen fikk gjennomslag for faste stillinger for leger i spesialisering, rullerende arbeidsplaner og vaktfritak for gravide i siste trimester. Partene er enige om bestemmelser som legger til rette for bedre senior- og livsfasepolitikk, og som styrker kompetanseutvikling og forskning.    

Tilfreds med enighet
Det var et felles mål for partene å videreutvikle avtalen i årets forhandlinger. Legeforeningen er tilfreds med at partene i år klarte å komme til enighet. Endringene tilsvarer i stor grad endringene fremforhandlet med Spekter, men med noen viktige forskjeller. Blant annet kan det ikke brukes sommerplaner med mindre lokale tillitsvalgte aksepterer det.

Særavtalen regulerer viktige bestemmelser om arbeidsvilkår for leger som jobber i ideelle sykehus og andre virksomheter. Til tross for store endringer i tilsvarende avtale for helseforetakene i perioden 2014 til 2018, har forhandlingene om særavtalen med Virke endt med forlengelse de senere årene. De endringene som har blitt avtalt, har skjedd på lokalt avtalenivå.

For spørsmål, kontakt forhandlingssjef Hanne Gillebo-Blom på e-post hanne.gillebo-blom@legeforeningen.no