Setter fokus på ungdom og rusmidler på BUP-dagene

Hvordan rusmidler virker på en ungdomshjerne er blant temaene når 107 barne- og ungdomspsykiatere denne uken samles på de årlige BUP-dagene på Holmenkollen i Oslo.
Illustrasjon: Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Illustrasjon: Barne- og ungdomspsykiatrisk forening

Rusbehandling av barn
En ressursgruppe som ble nedsatt av Legeforeningens sentralstyre bestående av representanter fra fem fagmedisinske foreninger og blant annet Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening (NBUPF), har utarbeidet en rapport om rus og psykiatri.

-  I rapporten kom det frem at vi innen BUP-feltet bør fordype oss mer i rusbehandling av barn og unge, altså utvide kompetansen vår, sier barne- og ungdomspsykiater Melanie Ekholdt som er med i BUP-dagenes arrangementskomite.

- Et viktig hovedpunkt i rapporten er at vi bør fokusere mer på oppdagelse og behandling av ruslidelser. Vi har derfor satt av en hel kursdag om ruslidelser med professor emeritus ved Senter for rus- og avhengighetsforskning, Jørg Mørland, som foredragsholder. I tillegg vil barn og unge fra Forandringsfabrikken Kunnskapssenter dele sin kloke kunnskap om hva som nytter og er til hjelp når unge ruser seg, sier Ekholdt videre.

Kvalitetsutvalget til NBUPF har laget en liten animasjonsfilm om «Hva er en barne- og ungdomspsykiater?»

Utdanning og veiledning av LIS 
Den nye LIS-spesialiseringen og rollen som lege i BUP nå som pakkeforløpene implementeres, er også blant temaene som tas opp.

- Fordi to parallelle reformer skjer samtidig i BUP-feltet, var det viktig for oss å få samlet oss og fokusere på utdanning av LIS og veiledning av LIS for å se på oss selv og den nye legerollen, påpeker Ekholdt.