Solarium uegnet som kilde til vitamin D

En samlet gruppe av helsemyndigheter og norske fagmiljøer er enige om at bruk av solarium er kreftfremkallende, og at bruk av solarium er en uegnet kilde til vitamin D.
Foto: Colourbox
Selv om solarium kan gi produksjon av vitamin D, er den økte risikoen for hudkreft langt større og bedre dokumentert enn helsegevinster av økt vitamin D-nivå. Foto: Colourbox

Legeforeningen har sluttet seg til det felles standpunktet som nylig ble utgitt.  

Ultrafiolett strålingen (UV-stråling) fra solarier er like intens som syden-sol. Sammensetningen av strålingen i solarier er først og fremst beregnet for å gi brunfarge og avgir forholdsvis lite av det som kalles UVB-stråling.

Det er bare UVB som får kroppen til å produsere vitamin D, mens både UVB- og UVA-stråling bidrar til solbrenthet.

Selv om solarium kan gi produksjon av vitamin D, er den økte risikoen for hudkreft langt større og bedre dokumentert enn helsegevinster av økt vitamin D-nivå, heter det i standpunktet. 

De som har et lavt vitamin D-nivå bør dekke behovet gjennom kosten og tilskudd.

I tillegg til Legeforeningen, står Folkehelseinstituttet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Kreftregisteret, Den norske legeforening, Norsk forening for dermatologi og venerologi, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk forening for fotobiologi og fotomedisin, Kreftforeningen, Norsk melanomgruppe, Oslo universitetssykehus og Melanomforeningen bak standpunktet som nylig ble utgitt.

Les hele standpunktet i vedlegget nedenfor: