2019

Statsbudsjettet 2020: Forventer tydelig prioritering av helsesektoren

- Den offentlige helsetjenesten er til enhver tid avhengig av at befolkningen har tillit til at vi leverer behandling av høy kvalitet. Legeforeningen forventer derfor en tydelig satsing på helse i 2020, sier president Marit Hermansen.
Vilde Baugstø
6. oktober 2019
Marit Hermansen. Foto: Arne Vatnøy/Legeforeningen
- Det er behov for en forpliktende opptrappingsplan i milliardklassen for å løse krisen, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen. Foto: Arne Vatnøy/Legeforeningen

Fjorårets statsbudsjett var stramt, både for spesialist- og primærhelsetjenesten. Helsesektoren står overfor store utfordringer fremover. Legeforeningen mener derfor at helse må prioriteres i statsbudsjettet for 2020.

Fastlegeordningen er i krise. Kommunene sliter med å rekruttere yngre fastleger, samtidig som erfarne leger slutter. Legeforeningens egen undersøkelse viser at situasjonen forverret seg i fem av landets ti største kommuner fra 2017 til 2018.

- Regjeringen skal legge frem en handlingsplan for fastlegeordningen våren 2020. Det er behov for en forpliktende opptrappingsplan i milliardklassen for å løse krisen, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Flere LIS1-stillinger
I Granavolden-erklæringen slår regjeringen fast at det er behov for å øke antall LIS1-stillinger, for å imøtekomme rekrutteringsutfordringene i fastlegeordningen og spesialisthelsetjenesten. Tidligere i år sa Helsedirektoratet seg enig med Legeforeningen i behovet for å opprette 200 nye LIS1-stillinger.

- Regjeringen har allerede varslet at den vil opprette 38 nye LIS1-stillinger i Nord-Norge. Det er et viktig skritt i riktig retning. Men for å møte det store behovet for spesialister, trengs det enda flere stillinger, sier Hermansen.  

Skjerm sykehusene
Sykehusene har hatt flere krevende økonomiske år, og det er ikke ventet å bli lettere i årene fremover. Regjeringens ABE-reform (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform) innebærer at offentlig sektor pålegges et generelt effektiviseringskrav. I praksis fører kravet til harde innsparinger på den enkelte arbeidsplass. I tillegg må sykehusene finansiere innføringen av nye og dyre legemidler. Dette er i realiteten doble effektiviseringskrav.

Legeforeningen mener det er nødvendig å hegne om og satse på den offentlige helsetjenesten når budsjettene blir strammere de neste årene. Derfor er det viktig at sykehusene skjermes for nye ostehøvelkutt i statsbudsjettet for 2020.

- Den offentlige helsetjenesten er til enhver tid avhengig av at befolkningen har tillit til at vi leverer behandling av høy kvalitet. Vi forventer derfor at sektoren prioriteres i neste års statsbudsjett, oppsummerer Marit Hermansen.