Trepartssamarbeidet besøkte Nesbyen

Organisering av fastlegetjenestene i Nes kommune, var tema da trepartssamarbeidet gjestet Nesbyen legesenter.
Foto: Vilde Baugstø
BESØK: Trepartssamarbeidet på besøk i Nesbyen. Fra venstre: Liv Overaae, KS, Pia Braathen Schønfeld, HOD, Maren Skaset, HOD, Marte Kvittum Tangen leder i Nfa, Cathrine Dahl, Oslo kommune, Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegefroreningen og Ståle Sagabråten, allmennlege ved Nesbyen legekontor. Foto: Vilde Baugstø.

Spesialist i allmennmedisin og fastlege ved Nesbyen legesenter, Ståle Sagabråten, tok imot representanter fra Legeforeningen, KS og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) da trepartssamarbeidet besøkte Nesbyen legesenter.

Tema for besøket var organisering av fastlegetjenesten i kommunen, og hvordan denne organiseringen bidrar til en god oppfølging av kommunens pasienter.

Flere hytter enn innbyggere
Partene fikk omvisning blant annet på Nesbyen legesenter. I samme bygg ligger også helsestasjonen, NAV, barnevern og fysikalsk institutt. Også ambulansetjenesten holder til i bygget, noe som er verdifullt både for legene og ambulansearbeiderne.

- Sammen kan vi gjøre prosedyrer som man vanligvis kun gjør på sykehus eller store skadelegevakter i byene, forteller Sagabråten.

Han poengterte at det bor cirka 3 300 mennesker i Nes, mens det er 3 400 hytter. Altså, flere hytter enn innbyggere. Det gjør at kommunens helsetjenester ofte må behandle turister som har skadet seg, enten i alpinbakken, på utforsykling eller ved å klippe gresset på hyttetaket.

På Nesbyen legekontor er det i tillegg til Sagabråten to andre legespesialister og tre sykepleiere hvor én er kreftsykepleier og en er hjertesykepleier. De har også en lege i spesialisering i allmennmedisin, samt en LIS1. 

I tillegg har legekontoret ansatt en bioingeniør med over 30 års erfaring som har ansvaret for laboratoriet. Fordi kommunene er liten, kjenner også helsesekretær som jobber ved legekontoret pasientene godt.

- I realiteten utgjør kontoret vårt et primærhelseteam som har fungert godt i mange år, sier Sagabråten.

Merker krisen i fastlegeordningen
Under besøket i Nesbyen fikk også partene høre hva ordfører i kommunen, Tore Haraldset, mente måtte til for å sikre stabile legetjenester.

Nes kommune, eller Nesbyen som kommunen vil hete fra 1. januar, har hatt stabil legedekning i mange år. Men de siste årene har også denne kommunen begynt å merke presset på fastlegeordningen og at de har utfordringer med å rekruttere.

Ståle Sagabråten kan fortelle at selv om fastlegetjenestene og samarbeidet med kommunen fungerer godt, så er systemet skjørt.

- Men selv om jeg kan være bekymret for fastlegeordningen, så gleder jeg meg likevel til å gå på jobb hver dag. Gjennom samarbeid og gode løsninger, klarer vi å få yte god helsehjelp til de som har behov for det, sier Sagabråten.