2019

Vårkurset til Of og Ylf åpner i dag

Under årets vårkurs blir det valg av nye styrer og helsepolitisk debatt. Det hele finner sted på Britannia hotell i Trondheim.
Vilde Baugstø
24. april 2019
Trondheim. Foto: Colourbox.
Årets vårkurs vil finne sted i Trondheim. Foto: Colourbox.

Onsdag formiddag 24. april åpner Yngre legers forening (Ylf) og Overlegeforeningen (Of) sine vårkurs med årsmøter på Britannia hotell i Trondheim. Fram til fredag 26. april blir det politiske debatter, helsefaglige diskusjoner og sosialt fellesskap for de to yrkesforeningene.

Flere debatter står oppført på fellesprogrammet til de to foreningene, blant annet en debatt om flyktninger og norske leger på onsdagen. De siste årene har flyktningsituasjonen i Europa fått mye oppmerksomhet. Også helsetjenesten er berørt. Angår det norske sykehusleger? Denne problemstillingen vil bli diskutert av Marily Passakiotou, Chair of the CPME Working Group on Refugee Health, Abdul Mozen, barnelege fra Syria, nå LIS 1 ved Ålesund sykehus  og Kirsti Bruaset, Flyktningehelseteamet i Trondheim.

Flere debatter
Også todelt helsetjeneste og veiledning i spesialistutdanningen vil bli debattert under vårkursene på fredagen. Stadig flere tegner privat helseforsikring. Er vi på vei mot et helsemessig klassesamfunn, hvor de bemidlede betaler seg ut av køen i det offentlige helsevesenet? Grethe Aasved, administrerende direktør St. Olavs hospital HF og Steinar Westin, professor i sosialmedisin, NTNU, vil bidra med sine synspunkter i debatten.

Hvordan sikre utdanningsmål, kvalitet, effektivitet og progresjon i spesialistutdanningen og hvordan samarbeider vi regionalt og nasjonalt om læringsaktiviteter og veiledning? Dette vil Ansgar Berg, leder Regionalt utdanningssenter, Rune Mo, utdanningsansvarlig overlege ved klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital, Marit Morken, utdanningsansvarlig overlege ved klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs hospital og Lena Löfblad, foretakstillitsvalgt i Ylf og LIS i medisinsk biokjemi ved St. Olavs hospital diskutere.

Valg i foreningene
Det er annonsert valg av ny leder både i Of og Ylf, etter at nåværende leder av Ylf, Christer Mjåset, og nåværende leder av Of, Jon Helle, har annonsert at de ikke tar gjenvalg.

Valgene vil finne sted under årsmøtene, henholdsvis Of på onsdag og Ylf på torsdag. Hele fire kandidater har forhåndsmeldt sitt kandidatur som leder til Yngre legers forening: Kristin Utne, lege i spesialisering i blodsykdommer og foretakstillitsvalgt ved Sykehuset Østfold, Anniken Riise Elnes, lege i spesialisering i pediatri og foretakstillitsvalgt ved OUS, Clara Bratholm, lege i spesialisering i pediatri ved Drammen sykehus og Håvard Ravnestad, lege i spesialisering i kardiologi og foretakstillitsvalgt ved Akershus Universitetssykehus.

Anne-Karin Rime har annonsert at hun går for ledervervet i Overlegeforeningen. Rime er overlege ved Anestesiavdelingen ved Sykehuset Østfold. Hun er mangeårig tillitsvalgt ved sykehuset, og siden 2017 har hun vært nestleder i Overlegeforeningen.

Både onsdag og torsdag avsluttes med festmiddag og sosialt samvær. Felles program for vårkurset finner du her: