Klimaresolusjon og menneskerettighetsutvalg

Landsstyret vedtok torsdag resolusjon om klima, miljø og folkehelse, og opprettelsen av et menneskerettighetsutvalg.
Landsstyret
Landsstyret vedtok resolusjon om klima, miljø og folkehelse, og å opprette et menneskerettighetsutvalg. Foto: Thomas Eckhoff/Legeforeningen

Fra talerstolen dagen før understreket mange av landsstyredelegatene behovet for en tydelig politikk for må møte de store globale utfordringene verden står overfor. Torsdag ble diskusjonen fulgt opp med ny resolusjon om klima, miljø og folkehelse og et menneskerettighetsutvalg.

- Klimautfordringene er den største trusselen mot helse, sa Nora Ruud fra Norsk medisinstudentforening (Nmf). – Klima må være et viktig tema for Legeforeningen.

Forslaget til resolusjon ble behandlet av redaksjonskomiteen, og torsdag enstemmig vedtatt av landsstyret.

Resolusjonen lyder:

For å få gjennomslag for klimatiltak vil Legeforeningen arbeide for:

Internasjonal påvirkning og samarbeid: Gjennom Verdens legeforening (WMA), vil Legeforeningen være en pådriver for at WHO utformer politikk som bremser negative helsekonsekvenser av klimaendringer. Som medlem av Council i WMA de neste fire årene, vil Legeforeningen bruke muligheten til å ta opp klimaspørsmål. Legeforeningen er representert i ledelsen av Den europeiske legeforening (CPME), som skal videreutvikle sin politikk på klima og helse.

Bedre folkehelse der folk bor: Legeforeningen har i mange år pekt på at de viktigste tiltakene for å bedre folkehelsen, ligger utenfor helsesektoren. Tiltak på lokalt plan for å sikre gode boligområder uten støy og annen forurensning og med gode muligheter for fysisk aktivitet for alle grupper av befolkningen er viktige for å utjevne sosial ulikhet i helse.

Vise engasjement: Legeforeningen vil fremme klimasaken overfor den enkelte lege, helsetjenesten, samarbeidspartnere og forvaltning. Legeforeningen er sertifisert miljøfyrtårn, og ønsker klimavennlig drift, blant annet gjennom bruk av elektroniske møteformer for å redusere reising.

Kunnskap om helse og klima: Legeforeningen skal være en pådriver for økt kunnskap om helseskader som følge av klimaendringer. Denne kunnskapsutviklingen må bygge på oppdatert forskning om effekter og tiltak.

Oppretter eget menneskerettighetsutvalg

Samme dag vedtok landsstyret å opprette et menneskerettighetsutvalg.

- Vi skal opprette et nytt menneskerettighetsutvalg, og vi skal gjøre det ordentlig, sa president Marit Hermansen.

Et midlertidig styre for utvalget settes derfor inn, mens organiseringen gjør en grundig vurdering av utvalgets form og formål i foreningsleddene. Tilbakemeldingene på hvordan utvalget burde innrettes skal diskuteres på neste landsstyremøte.